Əsas Səhifə / İşə qəbul

Kadr təminatı

 

         Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  132-ci  maddəsinnin ikinci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi təyin edir.

     "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.3-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələrinin aparatları-əsas səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunları, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 113-cü maddəsi iləmüəyyən edilən 2-ci kateqoriya dövlət orqanıdır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin aparatında inzibati vəzifələr "İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusuna" uyğun olaraq  üçüncü-beşinci təsnifatlarıəhatə edir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin aparatında beşinci təsnifat üzrə inzibati vəzifələrə işçilərin işəqəbulu "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 sentyabr 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə qəbul Qaydaları"na uyğun olaraq müsabiqə və müsahibə yolu ilə  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyası vasitəsilə həyata keçirilir. Digər təsnifatlar üzrə vəzifələrin tutulması "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 29.1-ci maddəsinə  müvafiq olaraq müsahibə keçirilməklə və ya qulluqda yüksəliş yolu iləhəyata keçirilir.


© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |