Baxılan işlər  

19 Yanvar 2018 - ci il tarixdə hakim Abbasov Mirzəli Əbdüləli oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
TƏQVİMİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
3 (103) 74/2018
Binəqədi
Zeynalov Əvəz Tapdıq oğlu
AR İXM-in 535.1-ci maddəsi
Şikayət
Baxış
19.01.2018
14:30

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |