Baxılan işlər  

13 Iyun 2019 - ci il tarixdə hakim Babayev Fuad Fikrət oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-7241/19
Nizami RM 
Qətnamə
26.04.19.
İddiaçı: Cavadov Ramal Bəxtitar oğlu
Cavabdeh: “Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi” MMC
Tələb: “əmrin ləğvi, işə bərpa edilməsi, əmək haqqının ödənilməsi və mənəvi zərərin ödənilməsi” 
Qətnamə: iddia qismən təmin. 
Şikayətçilər: iddiaçı Cavadov Ramal Bəxtitar oğlu və cavabdeh Cavadov Ramal Bəxtitar oğlu
13.06.2019
11:25
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
 
2(103)-7920/19
Yasamal RM 
Qətnamə
08.05.19.
İddiaçılar: Ağayev Nizami Tofiq oğlu və digəri
Cavabdeh: Əhmədova Leyla Saday qızı
Tələb: “daşınmaz əmlakın istifadəsi ilə bağlı vurulmuş ziyanın və əldən çıxmış faydanın ödənilməsi” 
Qətnamə: iddia qismən təmin.
Şikayətçi: cavabdeh Əhmədova Leyla Saday qızı
13.06.2019
15:10
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
 

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |