Baxılan işlər  

19 Iyun 2019 - ci il tarixdə hakim Hüseynov Abiddin Qabil oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-883/19
Xətai,
Qətnamə,
Daxil olma tarixi:
26.11.2018
İddiaçı: Kərimov Nemət Arif oğlu
Cavabdeh: Kərimova Yeganə Elxan qızı
Tələb: nikahın pozulması tələbinə dair ilkin iddia;
aliment tələbinə dair qarşılıqlı iddia
Qətnamə: ilkin iddia tam təmin, qarşılıqlı iddia qismən təmin edilmişdir
Şikayətçi: iddiaçı
19.06.2019
10:10
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2(103)-6768/19
Nizami,
Qətnamə,
Daxil olma tarixi:
18.04.2019
İddiaçı: Hüseynov İlham Nəriman oğlu
Cavabdehlər: Həsənov Teymur Yayca oğlu və qeyriləri
Tələb: maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi
Qətnamə: iddia qismən təmin edilmişdir
Şikayətçi: cavabdehlər
19.06.2019
10:25
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
təmin edilmədi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |