Baxılan işlər  

24 Oktyabr 2019 - ci il tarixdə hakim Əkbərov Kamran Hüseyn oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
3(103)2425/19
14.10.2019
Xətai RM
Azlux MMC
İXM 430.4,AŞ
Baxış
24.10.2019
10:30
------
Qərar ləğv
edildi, icraata
xitam verildi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |