Baxılan işlər  

28 Oktyabr 2019 - ci il tarixdə hakim Hüseynov Abiddin Qabil oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-6838/18
Nərimanov,
Qətnamə,
Daxil olma tarixi:
15.05.2018
İddiaçı: Abdullayeva Azadia Firudin qızı
Cavabdehlər: İbrahimova Kəmalə İlham qızı və Cəlilov Əli Fəxrəddin oğlu
Üçüncü şəxslər: Abdullayev Lətif Abdulla oğlu və Bakı şəhəri 9 saylı notariat kontoru
Tələb: müqavilənin etibarsız hesab edilməsi və digər tələblərə dair iddiaçının və üçüncü şəxs Lətif Abdullayevin iddiası
Ərizəçi: Nərimanov rayon İcra və Probasiya şöbəsi
“Qərardada izah verilməsi”
28.10.2019
10:10
------
Ərizə təmin
edilmədi
2(103)-13365/19
Nizami,
Qərardad,
Daxil olma tarixi: 07.10.2019
İddiaçı: Əizadə Türkel Sərvər qızı
Cavabdeh: Hüseynova Aynur Vaqif qızı
Tələb: əmək haqqının ödənilməsi
Qərardad: qarşılıqlı iddia ərizəsi geri qaytarılmışdır
Şikayətçi: cavabdeh
28.10.2019
10:25
------
Təxir
29.10.2019
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2(103)-13440/19
Binəqədi,
Qərardad,
Daxil olma tarixi:
09.10.2019
İddiaçı: LPO “Zaminbank” ASC
Cavabdeh: Hüseynov Zöhrab Əlabbas qızı
Tələb: kredit borcu
Qərardad: iddia baxılmamış saxlanılmışdır
Şikayətçi: iddiaçı
28.10.2019
14:35
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
8(103)-642/19
Yasamal,
Qərardad,
Daxil olma tarixi:
09.10.2019
Tələbkar: Məhərrəmov Anar Abel oğlu
Borclu: Məhərrəmova Mehriban Yusif qızı
Ərizə: qətnamənin icrasına möhlət verilməsi
Qərardad: ərizə təmin edilməmişdir
Şikayətçi: borclu
28.10.2019
14:45
------
Təxir
29.10.2019
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |