Baxılan işlər  

31 Oktyabr 2019 - ci il tarixdə hakim Tağızadə Mirzə Nəsib oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2-1(103)-1902/19 
1 saylı BİİM 
Qərar
Daxil olma tarixi: 
08.07.2019
İddiaçı: Heydərov Aydın Vəli oğlu
Cavabdeh: AR ƏMDK yan. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi
Tələb: qeyri-yaşayış sahələrinin daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və reyestrdən çıxarışın verilməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edimişdir  
Apellyator: cavabdeh
31.10.2019
15:30
------
Qərar
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
e-2-2(103)-809/19 
1 saylı BİİM 
Qərardad
Daxil olma tarixi: 
15.10.2019
İddiaçı: “AzərgeoMaş” Elmi-İstehsalat Müəssisəsi
Cavabdehlər: Əmanətlərin Sığortalanması Fondu və Mərkəzi Bank
Tələb: pulun geri qaytarılması
BİİM-in nəticəsi: buraxılmış prosessual müdət bərpa edilmişdir
Apellyator: cavabdeh Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
31.10.2019
16:00
------
Təxir
13.11.2019

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |