Baxılan işlər  

04 Noyabr 2019 - ci il tarixdə hakim Kərimli İlham Əziz oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-13820/2019
Yasamal
21.10.2019
iddiaçı: Zeynalov Ramiz Yusif oğlu
cavabdehlər: Camalov Yaşar Yarbala oğlu və qeyriləri
üçüncü şəxs: Abdullayeva Rühəngiz Çərkəz qızı
ilk iddia tələbi: qeyri-yaşayış sahəsindən çıxarılma və s.
qarşılıqlı iddia tələbi: sərəncamın və texniki pasportun etibarsız hesab edilməsi
Qərardad: qətnaməyə izah verilməsi barədə ərizə təmin edilməmişdir
şikayətçi: üçüncü şəxs: R.Abdullayeva
04.11.2019
15:30
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |