Baxılan işlər  

19 Fevral 2020 - ci il tarixdə hakim Eyvazov Rafael Əmir oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
TƏQVİMİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-883/20
Nəsimi
02.12.19
İlkin iddia üzrə:
İddiaçı: Axundov Anar Afiq oğlu
Cavabdeh: Axundova Nigar İnayət qızı
Tələb: istifadə hüququnun itirilmiş hesab edilməsi və s.
Qarşılıqlı iddia üzrə:
İddiaçı: Axundova Nigar İnayət qızı
Cavabdeh: Axundov Anar Afiq oğlu
Tələb: mənzilə mülkiyyət hüququnun tanınması və s.
Qətnamə: ilkin iddia təmin edilmiş, qarşılıqlı iddia rədd edilmişdir.
Şikayətçi: ilk iddia üzrə cavabdeh Axundova Nigar İnayət qızı
19.02.2020
12:35

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |