Baxılan işlər  

10 Mart 2020 - ci il tarixdə hakim Əkbərov Kamran Hüseyn oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
3(103)433/20
17.02.2020
Nərimanov RM
MKT İstehsalat Kommersiya MMC
İXM 430.4
A/Ş
Baxış
10.03.2020
10:30
------
Qərar ləğv
edildi, icraata
xitam verildi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |