Baxılan işlər  

06 Mart 2020 - ci il tarixdə hakim Tağızadə Mirzə Nəsib oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2 (103)-610/20
Nəsimi RM /ALİ
Qətnamə
Daxil olma tarixi:
23.10.2019
İddiaçı: Salmanov Hüseyn Teymur oğlu
Cavabdeh: Kekliyeva Selbi Bayramovna
Üçüncü şəxslər: Bağırova Lalə Telman qızı və Bağırov Bilal Sabir oğlu
Tələb: pul
BİİM-in nəticəsi: iddia qismən təmin edilmişdir
Apellyator: ididaçı və cavabdeh
06.03.2020
17:00
------
Təxir
18.03.2020

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |