Baxılan işlər  

11 Mart 2020 - ci il tarixdə hakim Baxışova Vüsalə Ələkbər qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
e-2-2(103)-225/20
BKM
Qərardad
İddiaçı: “Universal Pro” MMC
Cavabdeh: "Avrora" MMC
Qərardad: iddianın təmini tədbiri barədə ərizə təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
11.03.2020
10:25
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
e-2-2(103)-220/20
BKM
Qərardad
İddiaçı: LPO "Dəmirbank" ASC
Cavabdehlər: "Dəmiryolservis" MMC, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC
Qərardad: qarşılıqlı iddia ərizəsinin icraata qəbulundan imtina edilib
Şikayətçi: "Dəmiryolservis" MMC
11.03.2020
10:35
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
e-2-2(103)-127/20
1 saylı BİİM
Qətnamə
İddiaçı: Əlı̇zadə Maqsud Əli oğlu
Cavabdeh: "Azərsu" ASC
Tələb: qanunsuz hesablanmış cərimənin silinməsi
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
11.03.2020
10:45
------
Təxir
01.04.2020
e-2-2(103)-104/20
2 saylı BİİM
Qətnamə
İddiaçı: "Accessbank" QSC
Cavabdeh: Respublika Xammal və Əmtəə Birjasının Hərrac Mərkəzi “Külək” MMC
Tələb: hərracın yekunlarına dair protokol və alqı-satqı müqavilələrinin imzalanması vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh və üçüncü şəxs
11.03.2020
11:00
------
İcraat
dayandırıldı
2-2(103)-171/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: LPO "Bank Standart" QSC-nin Ləğvedicisi Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Cavabdeh: "Kapital" firması
Tələb: kredit müqaviləsi üzrə əsas borcun, hesablanmış faizlərin, cərimənin ödənilməsi
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
11.03.2020
11:10
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
qismən
təmin edildi
2-2(103)-172/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: Həşimov Nurxan Sərxoş oğlu
Cavabdeh: "Azəriqaz" İB
Tələb: borcun silinməsi
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
11.03.2020
11:30
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2-2(103)-139/20
1 saylı BİİM/Ali
Qətnamə
İddiaçı: "CLİCK 2" MMC
Cavabdeh: "NESS CO." MMC
Tələb: pul
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
11.03.2020
11:45
------
Təxir
18.03.2020
e-2-2(103)-180/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: "Old Line Trading Company" MMC Cavabdeh: "Baku Chemical Company" MMC
Tələb: pul
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
11.03.2020
12:05
------
Təxir
01.04.2020
e-2-2(103)-189/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: "Chemical Solutions" MMC
Cavabdeh: "Nobel Boya və Kimya" MMC
Tələb: borcun tutulması
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
11.03.2020
12:25
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2-1(103)-65/20
1 saylı BİİM
(ekspertizadan qayıdıb)
Qərar
İddiaçı: Əhmədov Nəvai Saleh oğlu
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi
Tələb: torpaq sahəsinin iddiaçının adına ilkin qeydiyyata alınaraq buna dair reyestrdən çıxarışın və torpaq sahəsinin plan və ölçüsünün verilməsi
Qərar: iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
11.03.2020
12:40
------
Qərar ləğv
edildi, iddia
təmin edilmədi
e-2-2(103)-130/20
2 saylı BİİM
Qətnamə
İddiaçı: Muradov Nərbala Xanbala oğlu
Cavabdeh: "Azəri̇qaz İB
Tələb: əsassız borcun silinməsi
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
11.03.2020
12:50
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |