Baxılan işlər  

12 Mart 2020 - ci il tarixdə hakim Nağıyeva Elmira Eyvaz qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi

2-2(103)-67/2020
12.12.2019
2 saylı BİİM  
Qətnamə
İddiaçı: “Nigar-N” MMC
Cavabdeh: Şəmsi-2000 Şirkəti
Tələb: Pul tələbi
Qətnamə: İddia qismən təmin edilmişdir.
Şikayətçi: İddiaçı
12.03.2020
16:45
------
Qeyri müəyyən
vaxta təxir

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |