Baxılan işlər  

17 Mart 2020 - ci il tarixdə hakim Hüseyn Aida Əli qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-2550/2020
Nizami
28.01.2020
Qətnamə
İddiaçı: İsayev Vasiliy İsakoviç
Cavabdeh: İsayeva Seyida Sadiqullah qızı
Tələb: “nikağın ləğvi və birgə nikah dövründə əmlak bölgüsü tələbi”
İddiaçı: İsayeva Seyida Sadiqullah qızı
Cavabdehlər: İsayev Vasiliy İsakoviç və Tağıyeva Ramilə İlham qızı
Tələb: “nikağın ləğvi, birgə nikah dövründə əmlak bölgüsü və sair tələblər”
Qətnamə: İddialar qismən təmin edilib.
Şikayətçi: Cavabdeh Tağıyeva Ramilə İlham qızı
17.03.2020
14:15
------
Qətnamə
qismən ləğv
edildi, həmin
hissədə iddia
təmin edilmədi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |