Baxılan işlər  

18 Mart 2020 - ci il tarixdə hakim Həsənov Elnur Məmmədsaat oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-3141/20
Xəzər
İddiaçı: Ağaverdiyev Adil Feyzulla oğlu
Cavabdehlər: Əliyeva Nərgiz Aydın qızı və Ağaverdiyev Adil Xalid oğlu
Tələb: mənzilə istifadə hüququnun itirilməsi
Qətnamə: iddia təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
18.03.2020
10:15
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
təmin edildi
2(103)-140/20
Xətai
İddiaçı: İsmayılov Həsən Məmməd oğlu
Cavabdehlər: “STS” şirkəti və “Sahil-D” MMC
Müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxslər: Xudiyeva Fərqanə Xanoğlan qızı və Zeynalova Aygün Əliağa qızı
İlkin tələb: müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi və zərərin əvəzinin ödənilməsi
Müstəqil tələblər: müqavilənin etibarsız hesab edilməsi
Qətnamə: ilkin iddia rədd, müstəqil tələblər təmin edilib
Şikayətçi: iddiaçı
18.03.2020
11:15
------
Qətnamə ləğv
edildi, ilkin iddia
qismən
təmin edildi,
müstəqil tələblər
qismən təmin
edildi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |