Baxılan işlər  

24 Iyun 2020 - ci il tarixdə hakim Baxışova Vüsalə Ələkbər qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
TƏQVİMİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2-2(103)-287/20
BKM/Ali
Qətnamə
İlkin iddiaçı: LPO olan "Atabank" ASC
İlkin cavabdeh: "Şahı̇n-Co" MMC
İlkin tələb: kredit və ona hesablanmış faiz məbləğinin geri qaytarılması
Qarşılıqlı tələb: müqavilənin etibarsız hesab edilməsi
Qətnamə: ilkin iddia tələbi təmin edilməyib, qarşılıqlı iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi:"Atabank" ASC
24.06.2020
10:20
2-2(103)-185/20
BKM/Ali
Qətnamə
İddiaçı: "NetFrame" MMC
Cavabdeh: "Rəvan Sığorta" ASC
Tələb: sığorta ödənişinin gecikdirilməsi nəticəsində dəymiş zərərin, dəbbə pulunun cavabdehdən tutulması
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
24.06.2020
10:40
e-2-2(103)-174/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: "A-3 Sənaye Ti̇ki̇nti̇ İnvesti̇si̇ Karparasi̇yası" MMC
Cavabdeh: "Bakısementtəmi̇r" Özəl Kollekti̇v Müəssi̇səsi̇
Tələb: pul
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
24.06.2020
11:00
2-2(103)-207/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: LPO "Kredobank" ASC-nin ləğvedicisi Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Cavabdeh: "İnternati̇onal İ̇nvenstment İ̇nşaat Turi̇zm Gayrimenkul Ti̇carət Li̇mi̇ted" şi̇rkəti̇
Tələb: kredit borcunun və ona hesablanmış faizlərin tutulması
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: iddiaçı
24.06.2020
11:20
2-2(103)-229/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: "AXA MBASK" Sığorta Şi̇rkəti̇ ASC
Cavabdehlər: Ağayeva Aytən Ari̇f qızı, Ağayev Hafi̇s Rafi̇q oğlu
Tələb: sığorta haqqı üzrə borcun və faizlərin ödənilməsi
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
24.06.2020
11:40
2-2(103)-238/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: LPO "Zamı̇nbank ASC-nin ləğvedicisi Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Cavabdeh: “QARANT-R” MTK
Tələb: kredit məbləğinin geri qaytarılması
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
24.06.2020
12:00
e-2-2(103)-296/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: "Xələfli̇-M.Y.H" MTK
Cavabdeh: "Melkom" MMC
Tələb: pul
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
24.06.2020
12:20
2-2(103)-276/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ətraf Mühi̇tin Mühafi̇zəsi̇ Departamenti
Cavabdeh: "Suraxanı Oyl Opereyşn Kompani S.A." Şi̇rkəti̇
Tələb: borcun tutulması
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: iddiaçı
24.06.2020
12:40
2-2(103)-306/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: Məmmədov Zami̇k Tahi̇r oğlu
Cavabdeh: "Azəri̇qaz" İstehsalat Bi̇rli̇yi̇
Tələb: borcun silinməsi
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
24.06.2020
14:10
e-2-2(103)-374/20
BKM
Qərardad
İddiaçı: Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi
Cavabdeh: "Bakı Ağac Emalı" ASC
Qərardad: iş üzrə icraat dayandırılıb
Şikayətçi: iddiaçı
24.06.2020
14:20
2-2(103)-308/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: "Cement Plant Sales" MMC
Cavabdeh: İsmayilov İ̇smayil Camulla oğlu
Tələb: pul
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
24.06.2020
14:30
2-2(103)-311/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: "Qəsr" Mədəni̇ İ̇rsi və Tari̇xi Abi̇dələri Qoruyaq İcti̇mai Bi̇rli̇yi̇
Cavabdeh: "Baki Metropoli̇teni̇" QSC
Tələb: pul
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
24.06.2020
14:50
2-2(103)-345/20
BKM
Qətnamə
Qərardad
İlkin iddiaçı: "TURAL İ-91" Şı̇rkəti
İlkin cavabdeh: "Azur Mərmər" MMC, Hüseynov İsax Hümbət oğlu
İlkin və qarşılqılı tələb: pul
Qətnamə: ilkin iddia tələbi qismən təmin edilib, qarşılıqlı iddia tələbi təmin edilməyib
Qərardad: qarşılıqlı iddia tələbi bir hissədə baxılmamış saxlanılıb
Şikayətçi: Hüseynov İsax Hümbət oğlu
24.06.2020
15:10
e-2-2(103)-305/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: Babayev Rəhi̇m Azad oğlu
Cavabdeh: "Azəri̇qaz" İB
Tələb: aktın ləğv edilməsi və borcun silinməsi
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
24.06.2020
15:30
2-2(103)-288/20
BKM
Qətnamə
İlkin iddiaçı: “TVİNS” MMC
İlkin cavabdeh: “HARPUT” MTK
İlkin tələb: icarə müqaviləsi üzrə əsas borcun və dəbbə pulunun tutulması
Qarşılıqlı tələb: pul və əmlak tələbi
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: “HARPUT” MTK
24.06.2020
15:45
2-2(103)-240/20
BKM
Qətnamə
İddiaçı: “Global KS” MMC
Cavabdeh: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
Tələb: ziyanın ödənilməsi
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: hər iki tərəf
24.06.2020
16:00

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |