Baxılan işlər  

23 Iyun 2020 - ci il tarixdə hakim Tağızadə Mirzə Nəsib oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
TƏQVİMİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2-1(103)- 876/20 
1 saylı BİİM
Qərar
Daxil olma tarixi:  20.02.2020
İddiaçılar:Məhsumova Dilbər İbrahim qızı və Məhsumov Hüseynbala İbrahim oğlu
Cavabdeh: AR ƏMDK DƏDRX 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi
Üçüncü şəxs: Atayev Marif Bünyad oğlu, Atayeva Səbinə Marif qızı və Atayev Samir Marif oğlu
Tələb:çıxarışın ləğv edilməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir.  
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
11:00
2-1(103)-865/20 
2 saylı BİİM
Qərar
Daxil olma tarixi:  20.02.2020
İddiaçı:Fərzəliyev Rəfail Şahbaz oğlu
Cavabdeh: AR ƏMDK DƏDRX 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi
Tələb: qeyri-yaşayış sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və bu barədə dövlət reyestrindən çıxarışın və texniki pasportun verilməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir
Apellyator:cavabdeh
23.06.2020
11:15
2-1(103)-829/20
  2 saylı BİİM Qərar
Daxil olma tarixi:  17.02.2020
İddiaçı: Rzayev İsrayıl Misir oğlu
Cavabdeh: AR ƏMDK DƏDRX 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi
Tələb: çıxarışın verilməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
11:30
2-1(103)-850/20
  1 saylı BİİM Qərar
Daxil olma tarixi:  18.02.2020
İddiaçı: Musayev Yusif Babaş oğlu
Cavabdeh: AR ƏƏSMN DSMF Binəqədi rayon şöbəsi
Tələb: pensiyanın yenidən hesablanması
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir.  
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
11:45
2-1(103)-968/20
  1 saylı BİİM Qərar
Daxil olma tarixi:  04.03.2020
İddiaçı: Əhmədova Nərgiz Almas qızı
Cavabdeh:Bakı Baş Gömrük İdarəsi
Üçüncü şəxs: Mərkəzi Gömrük Ekspertiza İdarəsi
Tələb: gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
12:00
2-1(103)-1032/20
2 saylı BİİM
Qərar
Daxil olma tarixi:
10.03.2020
İddiaçı: “Təmir-İnşaat-L” MMC
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi
Tələb:qərarın ləğv edilməsi və borcun silinməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir.  
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
12:15
2-1(103)-1171/20
 Bakı İM
Qərar
Daxil olma tarixi:  05.05.2020
İddiaçı: Musayeva Nadejda Mübarizovna
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
Tələb: Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına mənsubiyyətinin tanınması ilə bağlı hərəkətlərin icra edilməsi öhdəliyinin cavabdehə həvalə edilməsi
BİM-in nəticəsi: iddia təmin edilməmişdir.  
Apellyator: iddiaçı
23.06.2020
12:30
2-1(103)-1159/20
2 saylı BİİM 
Qərar
Daxil olma tarixi:  05.05.2020
İddiaçı: Əliyeva Rüxsarə Elçin qızı
Cavabdeh: AR ƏMDK DƏDRX 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi
Tələb: çıxarışın verilməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir 
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
12:45
2-1(103)-704/20
  1 saylı BİİM Qərar
Daxil olma tarixi:  04.02.2020
İddiaçı: Məmmədov Məhəmməd Nəsrəddin oğlu
Cavabdeh: AR ƏƏSMN DSMF Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsi
Tələb: pensiyanın yenidən hesablanması
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir.  
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
14:00
2-1(103)-1157/20
 Bakı İİM
Qərar
Daxil olma tarixi:  05.05.2020
İddiaçı:Ağakişiyev Samir Şirməmməd oğlu
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi
Tələb: əmrin ləğv edilməsi, tutduğu vəzifəyə bərpa edilməsi, məcburi işburaxmaya görə əmək haqqının cavabdehdən iddiaçının xeyrinə tutulması
BİM-in nəticəsi: iddia təmin edilməmişdir
Apellyator: iddiaçı
23.06.2020
14:15
2-1(103)-1173/20 
Bakı İM
Qərar
Daxil olma tarixi:  05.052020
İddiaçı: Məmmədova Gülnarə Mahmud qızı
Cavabdeh: AR ƏMDK DƏDRX 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi
Tələb: fərdi yaşayış evinə dair çıxarışın verilməsi
BİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
14:30
2-1(103)-1199/20 
Bakı İM
Qərar
Daxil olma tarixi:  18.05.2020
İddiaçı: Merim Beişekeyeva
Cavabdeh: Bakı şəhəri Səbail rayon Qeydiyyat Şöbəsi
Üçüncü şəxslər: Bağırov Davud Zöhrab oğlu və Bağırova Cəmilə Zöhrab qızı
Tələb: doğum haqqında şəhadətnamənin etibarsız hesab edilməsi
BİM-in nəticəsi: iddia təmin edilməmişdir
Apellyator: iddiaçı
23.06.2020
14:45
2-1(103)-514/20
2 saylı BİİM/Ali
Qərar
Daxil olma tarixi:  24.01.2020
İddiaçı: Qasımov Sayad Nəbi oğlu
Cavabdeh: AR ƏƏSMN DSMF Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsi
Tələb: güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi BİİM-in nəticəsi: iddia qismən təmin edilmişdir  
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
15:00
2-1(103)-592/20 
1 saylı BİİM/Ali 
Qərar
Daxil olma tarixi:  28.01.2020
İddiaçı: Axundov İdris Axunbala oğlu
Cavabdeh: AR ƏƏSMN DSMF Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsi
3-cü şəxs: AR Daxili İşlər Nazirliyi Tələb: pensiyanın verilməsinin bərpa edilməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia rədd edilmişdir.  
Apellyator: iddiaçı
23.06.2020
15:15
2-1(103)-545/20
  1 saylı BİİM Qərar
Daxil olma tarixi:  28.01.2020
İddiaçı:Binətəliyev Qerman İbadullaxoviç
Cavabdeh: AR ƏƏSMN DSMF Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsi
Tələb: güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi və yaranmış fərqin ödənilməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
15:30
2-1(103)-915/20
  1 saylı BİİM/Ali Qərar
Daxil olma tarixi:  27.02.2020
İddiaçı: Seyidov Vələnməd Noruz oğlu
Cavabdeh: AR ƏƏSMN DSMF Xüsusi Şərtlərlə Təyinat İdarəsi
Tələb: pensiyanın təyin edilməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
15:45
2-1(103)-927/20 
Bakı İM
Qərar
Daxil olma tarixi:  28.02.2020
İddiaçı: Həsənova Zeynəb Bəkir qızı
Cavabdeh: AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Tələb: əmrin ləğv edilməsi və s.
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir 
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
16:00
2-1(103)-382/20 
2 saylı BİİM 
Qərar
Daxil olma tarixi:  09.01.2020
 
İddiaçı: Məmmədov Rahib Həbib oğlu
Cavabdeh: AR Təhsil Nazirliyi
Tələb: diplom üzrə ixtisasın tanınması
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir
Apellyator: cavabdeh
23.06.2020
16:15
2-1(103)-1264/20 
Bakı İİM 
Qərardad
Daxil olma tarixi:  04.06.2020
 
İddiaçı: “El-Ay Tekstil” MMC-nin cavabdeh Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsinə qarşı kameral vergi borcunun silinməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia mümükün sayılmamışdır
Apellyator: iddiaçı
23.06.2020
16:30
2-1(103)-1314/20 
1 saylı BİİM 
Qərar
Daxil olma tarixi:  10.06.2020
 
İddiaçı: “Mirta Bridj” MMC
Cavabdeh: Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
Üçüncü şəxs: “Ramal” MTK
Tələb: ayrıc aktının, eskiz layihəsinin və sərəncamların ləğv edilməsi və tikilinin MTK-nın hesabına sökülməsi
BİİM-in nəticəsi: iddia təmin edilmişdir.  
Apellyator: üçüncü şəxs
23.06.2020
17:00

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |