Baxılan işlər  

18 Sentyabr 2020 - ci il tarixdə hakim Babayev Fuad Fikrət oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
TƏQVİMİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-5718/20
Xətai RM/Ali
Qətnamə
08.06.20
İddiaçı: Nəsirov Rüfət Süleyman oğlu
Cavabdehlər: “Ələsgəroğlu K” MMC və qeyr
Maqaraqlarına toxunan şəxs: Hüseynova Zəminə İsmayıl qızı
Tələb: “mənzilin təhvil verilməsi” 
Qətnamə: iddia rədd.
Şikayətçi: İddiaçı Nəsirov Rüfət Süleyman oğlu
18.09.2020
09:30
 

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |