Baxılan işlər  

31 Mart 2021 - ci il tarixdə hakim Murquzov İlqar Mustafa oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-78/2021
29.09.2020
ATAYEV ORXAN ELÇİN
181.2.1; 181.2.5
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
MƏMMƏDOV MİQDAR ŞƏFİ OĞLU
181.2.5; 181.2.1
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
MƏHƏRRƏMOV MƏHƏRRƏM FÜZULİ OĞLU
181.2.1; 181.2.5
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: MƏMİYEV SƏDİ SÜLEYMAN OĞLU
Baxış iclası
31.03.2021
09:00
------
Təxir
07.04.2021
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
1(103)-534/2021
04.03.2021
VƏLİZADƏ HƏSƏN HİKMƏT OĞLU
263-1.2
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: QURBANOV ELÇİN ZİYA OĞLU
Təqsirləndirilən şəxs - VƏLİZADƏ HƏSƏN HİKMƏT OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
09:20
------
Təxir
14.04.2021
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-373/2021
23.12.2020
YUSİFOV ELGÜN PƏNAH OĞLU
177.3.2
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
NAMAZOV ELŞAD ASİF
177.3.2
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
SABİRLİ RÖYAL TAHİR
177.3.2
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
BABAYEV VAZEH MƏHƏMMƏD OĞLU
32.5; 177.3.2; 307.1; 307.1
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: MƏLİKƏLİYEVA RƏQİYYƏ MƏHƏMMƏD
Təqsirləndirilən şəxs - NAMAZOV ELŞAD ASİF, Şikayət
Təqsirləndirilən şəxs - YUSİFOV ELGÜN PƏNAH OĞLU, Şikayət
Zərərçəkmiş şəxs - ŞİRİNOV ŞAMİL SALEH OĞLU, Şikayət
Təqsirləndirilən şəxs - SABİRLİ RÖYAL TAHİR, Şikayət
Müdafiəçi - SƏFƏROV ELDAR İBRAHİM, Şikayət
Dövlət ittihamçısı - ABDİNOV SABİR MƏZLUMAGA, Protest
Baxış iclası
31.03.2021
09:40
------
Təxir
07.04.2021
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-54/2021
26.08.2020
İBRAHİMOV NAMİQ ŞİRASLAN OĞLU
29, 120.2.4; 145.2.5; 145.2.6; 221.3; 228.1
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: AĞAYEVA ŞƏHLA ƏKBƏR QIZI
Zərərçəkmiş şəxs - AĞAYEVA ŞƏHLA ƏKBƏR QIZI, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
10:00
------
Təxir
07.04.2021
Bakı Şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi
7(103)-335/2021
04.03.2021
Təqdimat verən orqan: Həbsxana
Barəsində təqdimat verilən şəxs: BAYRAMOV RAFİQ SƏMƏD
Məhkumluğun vaxtından əvvəl götürülməsinə dair (CPM -in mad) 317-2.1; rədd edildi
Barəsində təqdimat verilən şəxs - BAYRAMOV RAFİQ SƏMƏD, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
10:15
------
Apellyasiya
şikayətindən
imtina edildi,
apellyasiya
icraatına xitam
verildi

Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
1(103)-607/2021
18.03.2021

ŞÜKÜROV TOFİQ FEYZİ OĞLU
177.2.3
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: AKUBAYEVA MİRVARİ MURTUZ
Təqsirləndirilən şəxs - ŞÜKÜROV TOFİQ FEYZİ OĞLU, apelyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
31.03.2021
10:30
------
Baxışa təyin:
14.04.2021
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-603/2021
18.03.2021
EYVAZOV PƏRVİZ OQTAY OĞLU
206.3.2; 234.4.1; 234.4.3
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
EYVAZOV NATİQ PƏRVİZ OĞLU
206.3.2; 234.4.1; 234.4.3
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
SƏFƏROV ORXAN RAHİB OĞLU
234.4.1; 234.4.3
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Müdafiəçi - BAYRAMOV CABBAR BAYRAM, apelyasiya şikayəti
Müdafiəçi - QULIYEV ELNUR AĞALAR, apelyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
31.03.2021
11:00
------
Baxışa təyin:
14.04.2021
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-587/2021
18.03.2021
QAZAXLI RAMİZ SADAY OĞLU
178.3.2; 306.2; 313
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: HÜSEYNOV ETİBAR NADİR
Dövlət ittihamçısı - MEHRƏLİYEV CÖVDƏT SƏRVƏR, apelyasiya protesti
Müdafiəçi - MƏMİŞOV BƏYLƏR SAHİB OĞLU, apelyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
31.03.2021
11:45
------
Baxışa təyin:
14.04.2021

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |