Baxılan işlər  

31 Mart 2021 - ci il tarixdə hakim Baxışova Vüsalə Ələkbər qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
e-2-2(103)-218/2021
08.01.2021

İddiaçı: "Abris Distribution İnc" şirkəti
Cavabdeh: "Softlayn Interneyşnl" MMC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia rədd edildi
İddiaçı - "Abris Distribution İnc" şirkəti, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
09:40
------
Təxir
07.04.2021
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-323/2021
04.02.2021

İddiaçı: "Aqrarkredit" QSC BOKT
Cavabdeh: "NUR" İK MMC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Borcun tutulması, borc tələbinin əmlaka yönəldilməsi, əmlakın iddiaçının mülkiyyətinə keçməsi və əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı
İddia təmin edildi
Cavabdeh - "NUR" İK MMC, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
10:00
------
Qətnamə ləğv edildi,
iddia təmin edilmədi
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
e-2-2(103)-346/2021
12.02.2021

İddiaçı: “Caspian Logistic” Şirkəti
Cavabdeh: "Murphy Shipping And Commercial Services Azerbaijan" MMC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Daşıma müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - "Murphy Shipping And Commercial Services Azerbaijan" MMC, apelyasiya şikayəti
 
Baxış iclası
31.03.2021
10:20
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-359/2021
12.02.2021
İddiaçı: "Sem-AZ" MMC
Cavabdehlər: “Scientech.az” MMC, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Protokolun və müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi
İddia təmin edildi
Cavabdeh - “Scientech.az” MMC, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
10:40
------
Təxir
14.04.2021
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
e-2-2(103)-360/2021
12.02.2021
İddiaçı: “Təmir-Təchizat-4” MMC
Cavabdeh: “Yelo Bank” ASC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia təmin edildi
Cavabdeh - “Yelo Bank” ASC, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
11:00
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
e-2-2(103)-192/2021
23.12.2020
İddiaçı: "Təbriz" MTK
Cavabdeh: "Azərişiq" ASC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Borcun silinməsi və s.
İddia qismən təmin edildi
İddiaçı - "Təbriz" MTK, apelyasiya şikayəti
Cavabdeh - "Azərişiq" ASC, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
11:20
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
2-2(103)-140/2020
22.01.2020
İddiaçı: "Bağçalı Evlər" MTK
Cavabdeh: "AZƏRİQAZ" İB
Kassasiya şikayəti verilməsi üçün ötürülmüş prosessual müddətin bərpası barədə ərizə
"Bağçalı Evlər" MTK- ərizə
Ərizəyə baxış
31.03.2021
11:35
------
Ərizə təmin edildi
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-202/2021
07.01.2021
İlkin iddiaçı: "Sabiroğlu" MMC
İlkin cavabdeh: "Alfa Marine" MMC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr
İlkin iddia qismən təmin edildi, qarşılıqlı iddia rədd edildi
Cavabdeh - "Alfa Marine" MMC, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
11:40
------
Təxir
07.04.2021
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-207/2021
07.01.2021

İddiaçı: "Ödül Dış Ticaret LTD" şirkəti
Cavabdeh: "Kolemen" MMC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Digər
İddia təmin edildi
Cavabdeh - "Kolemen" MMC, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
12:00
------
Təxir
24.04.2021
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-208/2021
07.01.2021

İddiaçı: LPO "Bank of Azerbaijan" ASC
Cavabdehlər: "Best Trans Company" MMC, "EH Trans" MMC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - "EH Trans" MMC, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
31.03.2021
12:20
------
Qətnamə qismən ləğv
edildi, iddia qismən
təmin edildi
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-214/2021
07.01.2021

İddiaçı: Əhmədov Vəli Yaqub oğlu
Cavabdeh: "KAT HOLDİNQ" MMC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Podrat müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia rədd edildi
İddiaçı - Əhmədov Vəli Yaqub oğlu, apelyasiya şikayəti
 
Baxış iclası
31.03.2021
12:40
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-414/2021
09.03.2021

İlkin iddiaçı: “Genka Klima Tesisat İnşaat və Ticarət Anonim Şirkəti
Cavabdeh: "Xəzər Inşaat E" MMC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərardad
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr
Cavabdeh - "Xəzər Inşaat E" MMC, şikayət
 
Baxış iclası
31.03.2021
14:10
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-416/2021
09.03.2021
İddiaçı: Babayev Xoşbəxt Baba oğlu
Cavabdeh: "Azəriqaz" İB
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərardad
Sair işlər - Maliyyə sanksiyaları, cərimələr və s. tutulmalar üzrə mübahisələr
Cavabdeh - "Azəriqaz" İB, şikayət
 
Baxış iclası
31.03.2021
14:20
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |