Baxılan işlər  

31 Mart 2021 - ci il tarixdə hakim Cəmilova Xəyalə Adil qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-957/2021
26.01.2021
İddiaçı: VƏLİYEV AĞASƏF ABAS OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı
Tələb: “cavabdehin imtinasının qanunsuz hesab dilməsi və ona güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyanın təyin edilməsi vəzifəsinin cavabdehə həvalə edilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü:
İddia rədd edildi
Nümayəndə - İBRAHİMOV NİZAMİ HAFİZ OĞLU, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
09:20
------
Qərar
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-883/2021
22.01.2021
İddiaçı: BƏŞİROV NİYAZİ BƏŞİR OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı
Tələb: “pensiyanın yenidən hesablanması”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia təminedildi.
Cavabdeh - Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
09:40
------
Təxir
19.05.2021
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-914/2021
25.01.2021
İddiaçı: QƏDİROV ƏLƏKBƏR RAUF OĞLU
Cavabdeh: Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Sosial Ödənişlərin Mərkəzi Təyinatı İdarəsi
Tələb: “iddiaçıya keçmiş müddət üzrə təqaüdün hesablanaraq ödənilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia rədd edildi
İddiaçı - QƏDİROV ƏLƏKBƏR RAUF OĞLU, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
10:00
------
Qərar
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-922/2021
25.01.2021
İddiaçı: MƏMMƏDOV HİDAYƏT QULAM OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti
3-cü şəxs: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı
Tələb: “yeni məlumat vərəqəsinin təqdim edilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia rədd edildi
İddiaçı - MƏMMƏDOV HİDAYƏT QULAM OĞLU, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
10:20
------
Təxir
19.05.2021
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-925/2021
25.01.2021
İddiaçı: MÜSEYİBOV ZAKİR MÜSEYİB OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı
Tələb: “ona 57 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia rədd edildi
İddiaçı - MÜSEYİBOV ZAKİR MÜSEYİB OĞLU, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
10:40
------
Təxir
26.05.2021
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-898/2021
22.01.2021
İddiaçı: MƏMİŞOV FAMİL ABUZƏR OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı
Tələb: “əmək pensiyasına əlavənin hesablanması”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
11:00
------
Qərar ləğv
edildi, iddia
təmin edilmədi
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-895/2021
22.01.2021
İddiaçı: ƏLİYEV ƏBÜLFƏT NƏSİB OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Publik Hüquqi Şəxsin Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı
Tələb: “güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının təyin edilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - : Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Publik Hüquqi Şəxsin Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
11:20
------
Təxir
02.06.2021
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-893/2021
22.01.2021
İddiaçı: ŞÜKÜROVA KƏMALƏ HACIƏLİ QIZI
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Tələb: “xüsusi karantin rejiminintətbiq olunduğu dövr üzrə aylıq birdəfəlik ödəmənin verilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia təmin edildi
Cavabdeh - Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
11:40
------
Qərar ləğv
edildi, iddia
təmin edilmədi
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-939/2021
25.01.2021
İddiaçı: QASIMOV ALLAHVERƏN HƏTƏM OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi
Tələb: “üç otaqlı mənzilin verilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia rədd edildi
İddiaçı - QASIMOV ALLAHVERƏN HƏTƏM OĞLU, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
12:00
------
Təxir
26.05.2021
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-341/2021
16.11.2020
İddiaçı: ALIŞOVA MAHİRƏ SEYDAĞA QIZI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Tələb: “bağ sahəsinə dair mülkiyyət hüququna dair çıxarışın verilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia təmin edildi
Cavabdeh - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
12:20
------
Təxir
28.04.2021
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-356/2021
16.11.2020
İddiaçı: ƏLƏKBƏROV ZABİL ALMAS OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Tələb: “mənzilə dair mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması və bu barədə çıxarışın verilməsi öhdəliyinin cavabdehə həvalə edilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia təmin edildi
İddiaçı - ƏLƏKBƏROV ZABİL ALMAS OĞLU, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
12:40
------
Təxir
12.05.2021
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-311/2021
11.11.2020
İddiaçı: MƏMMƏDOV VÜQAR MURQUZ OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Tələb: “mənzilə dair texniki pasportun tərtib edilərək verilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
14:20
------
Qərar
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-336/2021
16.11.2020
İddiaçı: CƏFƏROV ƏFQAN AYDIN OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
Tələb: “cavabdehin 22.11.2019-cu il tarixli, 0895 nömrəli əmrinin ona aid hissədə qanunsuz hesab edilərək ləğv edilməsi və onun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdən “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamənin 156-cı maddəsinin “j” bəndinə əsasən (öz arzusu ilə) ehtiyata buraxılmağı üçün müvafiq əmrin verilməsi vəzifəsinin cavabdehə həvalə olunması”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia təmin edildi
Cavabdeh - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
14:00
------
Təxir
12.05.2021
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-1090/2021
03.02.2021
İddiaçı: HÜSEYNOV ƏKRƏM SÜLEYMAN OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
Tələb: “arxiv arayışının verilməsi öhdəliyinin cavabdehə həvalə edilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərardad
İddia mümkün sayılmadı
İddiaçı - HÜSEYNOV ƏKRƏM SÜLEYMAN OĞLU, apellyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
15:00
------
Qərardad
ləğv edildi,
iş baxılması
üçün birinci
instansiya
məhkəməsinə
göndərildi
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-829/2021
18.01.2021
İddiaçı: SADIXOVA SAMİRƏ FƏRMAN
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT ƏMƏK MÜFƏTTİŞLİYİ XİDMƏTİ
Tələb: “əmək müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı elektron informasiya sisteminə daxil edilmiş bildirişin çıxarılması öhdəliyinin cavabdehə həvalə edilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia İddia təmin edildi
Cavabdeh - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT ƏMƏK MÜFƏTTİŞLİYİ XİDMƏTİ, apelLyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
15:15
------
Qərar ləğv
edildi, iddia
təmin edilmədi
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-1261/2021
04.03.2021
Ali Məhkəmə
İddiaçı: SMOLYANİNOVA ALEKSANDRA YAKOVLEVNA
Cavabdeh: SABUNÇU RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Tələb: “mənzillə təmin edilməsi
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərardad
İddia mümkün sayılmadı
İddiaçı - SMOLYANİNOVA ALEKSANDRA YAKOVLEVNA, Şikayət
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
15:30
------
Qərardad
ləğv edildi,
iş baxılması
üçün birinci
instansiya
məhkəməsinə
göndərildi
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-178/2021
25.09.2020
İddiaçı: BƏDƏLBƏYLİ AYTƏN BƏDƏL QIZI
Cavabdehlər: Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti və Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş üzrə Baş İdarəsi
Tələb: “iddiaçının adına açılmış sahibkarlıq fəaliyyəti və VÖEN-in ləğv edilməsi, bəyannamə və hesabatların ləğv edilməsi, vurulmuş ziyana görə cavabdehlər tərəfindən iddiaçıya kompensasiya ödənilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərardad
İddia mümkün sayılmadı
İddiaçı - BƏDƏLBƏYLİ AYTƏN BƏDƏL QIZI, şikayət
Ərizəyə baxış
31.03.2021
15:40
------
Ərizə təmin edilmədi
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-852/2021
19.01.2021
İddiaçı: ƏKBƏROVA LALƏ ƏLİ QIZI
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ
3-cü şəxs: Maliyyə Nazirliyi
Tələb: “birdəfəlik ödəmənin verilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ, apelyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
15:50
------
Qərar ləğv
edildi, iddia
təmin edilmədi
Bakı Şəhəri Suraxanı rayon Məhkəməsi
2(103)-341/2021
03.03.2020
Ali Məhkəmə
Ekspertiza
İddiaçı: Abbasov Nazim Rəhman oğlu
Cavabdehlər: Kərimova Rəna Müştəba qızıvə Fətullayev Oktay Zümrəddin oğlu
3-cü şəxs: ƏMDK Bakı şəhəri Ərazi İdarəsi
Tələb: “alq-satqı müqaviləsinin və çıxarışın etibarsızlığı”
Qətnamə: iddia rədd edilmişdir.
Şikayətçi: iddiaçı
 
Baxış iclası
31.03.2021
16:00
------
Təxir
07.04.2021
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-813/2021
13.01.2021
İddiaçı: VƏLİXANOV EMİN FUAD OĞLU
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ
Tələb: “xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövr üzrə aylıq birdəfəlik ödəmənin verilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İddia təmin edildi
Cavabdeh - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ, apellyasiya şikayəti
 
Şifahi məhkəmə baxışı
31.03.2021
16:15
------
Təxir
14.04.2021
Bakı İnzibati Məhkəməsi
2-1(103)-1329/2021
15.03.2021
İddiaçı: XƏLİLOV RAFƏT MÖYSÜM OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
3-cü şəxs: Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi filialı
Tələb: “məlumat vərəqəsinin tərtib edilərək göndərilməsi”
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərardad
İddia təmin edildi
Cavabdeh - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏFƏRBƏRLİK VƏ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRIŞ ÜZRƏ DÖVLƏT XİDMƏTİ, apelyasiya şikayəti
 
Mümkünlük iclası
31.03.2021
16:30
------
Apellyasiya şikayəti
mümkün hesab edildi
------
Təxir
14.04.2021

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |