Baxılan işlər  

01 Aprel 2021 - ci il tarixdə hakim Mursaqulov Vaqif Ənvər oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
7(103)-333/2021
04.03.2021
Təqdimat verən orqan: Bakı şəhəri Xətai rayon İcra şöbəsi
Barəsində təqdimat verilən şəxs: VƏLİZADƏ ELVİN ÇİNGİZ OĞLU
Cəzaları icra edən müəssisə və ya orqanların təqdimatı əsasında hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası ilə əlaqədar məsələlərin həll edilməsinə dair - Azadlığı məhdudlaşdırılmış məhkumun cəzasının müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəz edilməsi 177.2.1; 177.2.3; 177.2.2; təmin edildi
Barəsində təqdimat verilən şəxs - VƏLİZADƏ ELVİN ÇİNGİZ OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
09:00
------
Təxir
15.04.2021
Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi
7(103)-353/2021
11.03.2021
Təqdimat verən orqan: Bakı şəhəri Nərimanov rayon İcra şöbəsi
Məhkum: QURBANOV SAMİR MAHİR OĞLU
Cəzaları icra edən müəssisə və ya orqanların təqdimatı əsasında hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası ilə əlaqədar məsələlərin həll edilməsinə dair - Azadlığı məhdudlaşdırılmış məhkumun cəzasının müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəz edilməsi 177.2.3; təmin edildi
Məhkum - QURBANOV SAMİR MAHİR OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
09:15
------
Qərar
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
7(103)-366/2021
18.03.2021
Təqdimat verən orqan: 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi
Məhkum: ƏSGƏROV SABİR İLHAM OĞLU
Cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün dəyişdirilməsinə dair (CPM -in mad) - ümumi, ciddi və ya xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinin həbsxana ilə 317-2.1; təmin edildi
Məhkum - ƏSGƏROV SABİR İLHAM OĞLU, apelyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
01.04.2021
09:30
------
Baxışa təyin:
08.04.2021
Bakı Şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
1(103)-557/2021
11.03.2021
EYNALOV YUSİF BÖYÜKAĞA OĞLU
234.1
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Təqsirləndirilən şəxs - EYNALOV YUSİF BÖYÜKAĞA OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
10:30
------
Hökm
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-602/2021
18.03.2021
SÜLEYMANOV ELVİN RASİM OĞLU
234.4.1; 234.4.3
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Müdafiəçi - HÜSEYNOV ZÜLFÜQAR HÜSEYN OĞLU, apelyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
01.04.2021
10:45
------
Baxışa təyin:
15.04.2021
Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi
1(103)-538/2021
04.03.2021
NİFTƏLİYEV CAVANŞİR ÇİNGİZ OĞLU
178.2.1; 178.2.4; 178.2.2; 320.1; 66.2
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
DADAŞOV İLQAR BƏYBALA OĞLU
178.2.1; 178.2.4
İcraata xitam verildi
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: MƏMMƏDOV ELSEVƏR KƏLMƏDDİN OĞLU
Təqsirləndirilən şəxs - NİFTƏLİYEV CAVANŞİR ÇİNGİZ OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
11:00
------
Hökm dəyişdirildi
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-585/2021
18.03.2021
İBADOV ORXAN BÖYÜKAĞA
181.2.5; 181.2.1
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
İBADOV NATİQ ZİARİD
181.2.1; 181.2.5; 263-1.1
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
İlkin baxış iclası
01.04.2021
11:15
------
Hökm
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-543/2021
09.03.2021
FƏTƏLİ XƏLİL RAUF OĞLU
126.1
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: NAQORNI ALEKSANDR ƏHMƏD OĞLU
Müdafiəçi - MƏHƏRRƏMLİ RƏŞİD AĞAMİRZƏ OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
11:30
------
Təxir
15.04.2021
Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi
1(103)-586/2021
18.03.2021
ZƏRBİYEV HAMLET ADİL OĞLU
263.2
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: ALLAHVERDİYEV İBRAHİM HAMLƏT
Dövlət ittihamçısı - SƏFƏROV ALLAHVERDİ QURBAN ƏLİ OĞLU, apelyasiya protesti
Baxış iclası
01.04.2021
11:45
------
Təxir
15.04.2021
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
1(103)-562/2021
11.03.2021
BAYRAMOV TURXAN QABİL OĞLU
177.2.4
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: MEHDİYEVA SEVİNC ƏVƏZ QIZI
Zərərçəkmiş şəxs - MEHDİYEVA SEVİNC ƏVƏZ QIZI, Şikayət
Baxış iclası
01.04.2021
12:00
------
Təxir
15.04.2021
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-458/2021
01.02.2021
ƏLİYEV QABİL SEVDİYAR
206.3.2; 234.4.1; 234.4.3
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Müdafiəçi - ŞAHMƏMMƏDOV İLQAR ŞAHMƏDDİN, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
12:15
------
Hökm dəyişdirildi
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-7/2021
26.04.2017
Ümumi işə münasibətdə:
Zərərçəkmiş şəxs: BAYRAMOV HEYDƏR LOĞMAN
Dövlət ittihamçısı - TARVERDİYEV ANAR ŞƏMSƏDDİN, Protest
Nümayəndə - İSMAYILOV ADİL ƏLVİZ, Şikayət
Baxış iclası
01.04.2021
12:30
------
Hökm
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
7(103)-672/2020
21.10.2020
Məhkum: SƏMƏDOV HİDAYƏT ƏHMƏD
Cəzaları icra edən müəssisə və ya orqanların təqdimatı əsasında hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası ilə əlaqədar məsələlərin həll edilməsinə dair - Maddənin tövsif olunması 221.3; 29; 120.2.2; rədd edildi
Məhkum - SƏMƏDOV HİDAYƏT ƏHMƏD, apelyasiya şikayəti
Ərizəyə baxış
01.04.2021
12:45
------
Ərizə təmin edildi
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-263/2021
30.11.2020
BABAYEV VAZEH VALEH OĞLU
126.2.4
İttihamedici hökm çıxarıldı
Cərimə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: RƏHİMOV ƏLİƏKRƏM ELÇİN OĞLU
Baxış iclası
01.04.2021
14:30
------
Hökm
dəyişdirilmədən
saxlanıldı

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |