Baxılan işlər  

01 Aprel 2021 - ci il tarixdə hakim Yusifov Cahangir Afər oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-200/2021
07.01.2021
İddiaçı: "QALA SIĞORTA" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "İNDUKSİYA" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - "İNDUKSİYA" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
10:00
------
Təxir
15.04.2021
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-201/2021
07.01.2021
İddiaçı: "ZAMİNBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: CAMALOV BƏŞİR ƏSGƏR OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddiaçı - "ZAMİNBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir), apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
10:20
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-217/2021
08.01.2021
İddiaçı: "GİLAN İNŞAAT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "EKOSERVİS-A" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Podrat müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia rədd edildi
İddiaçı - "GİLAN İNŞAAT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
10:40
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia qismən
təmin edildi
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-380/2021
22.02.2021
Maraqlı şəxs: CUMAYEVA SEVDA ZAHİR QIZI
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması haqqında işlər üzrə icraat (xüsusi icraat)
Təmin edildi
Maraqlı şəxs - CUMAYEVA SEVDA ZAHİR QIZI, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
11:00
------
Təxir
29.04.2021
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-385/2021
22.02.2021
İddiaçı: "ENGİN LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "HUMANA AZ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia rədd edildi
İddiaçı - "ENGİN LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
11:20
------
Təxir
29.04.2021
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-388/2021
22.02.2021
İddiaçı: "AZERFON" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "SİGNS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia təmin edildi
Cavabdeh - "SİGNS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
11:40
------
Təxir
29.04.2021
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-286/2021
25.01.2021
İddiaçı: “RBC GROUP CZECH S.R.O” ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ
Cavabdeh: "AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Digər
İddia rədd edildi
İddiaçı - “RBC GROUP CZECH S.R.O” ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
14:20
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
baxılmamış saxlanıldı
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-409/2021
09.03.2021
İddiaçı: ZEYNALOVA NƏCİBƏ QABİL
Cavabdeh: İMAMQULİYEV EMİN TOFİQ OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrin ləğv edilməsi
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - İMAMQULİYEV EMİN TOFİQ OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
14:40
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-484/2020
17.08.2020
İddiaçı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN TİBBİ XİDMƏT İDARƏSİ
Cavabdeh: "AZTOL MOTORS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - "AZTOL MOTORS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, Şikayət
Ərizəyə baxış
01.04.2021
15:00
------
Ərizə təmin edilmədi
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-423/2021
15.03.2021
İddiaçı: QULİYEV ELXAN ABBAS
Cavabdeh: "Azərsu" ASC
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərardad
Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr - Digər
Geri qaytarıldı iddia ərizəsinin MPM-nin 149-cu maddəsinə riayət edilmədikdə
İddiaçı - QULİYEV ELXAN ABBAS, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
15:15
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Kommersiya Məhkəməsi
2-2(103)-426/2021
15.03.2021
İddiaçı: "AFB BANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "XƏTAİ TƏMİR-TİKİNTİ-1" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərardad
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr
Cavabdeh - "LAKE RESİDENCE" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
15:30
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
2-2(103)-506/2020
27.08.2020
İddiaçı: "BAKI TELEFON RABİTƏSİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "AZƏRTELEKOM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Digər
İddia qismən təmin edildi
İddiaçı - "BAKI TELEFON RABİTƏSİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, Şikayət
Cavabdeh - "AZƏRTELEKOM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, Şikayət
Ərizəyə baxış
01.04.2021
15:45
------
Ərizə təmin edildi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |