Baxılan işlər  

01 Aprel 2021 - ci il tarixdə hakim Rəhimov Elmar Eldar oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
Bakı Şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
1(103)-552/2021
11.03.2021
ABASOV GÜNDÜZ ŞAMİL OĞLU
127.1
Azadlığın məhdudlaşdırılması
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: CÜMŞÜDOVA NİGAR MİRSALEH QIZI
Zərərçəkmiş şəxs - CÜMŞÜDOVA NİGAR MİRSALEH QIZI, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
10:00
------
Təxir
22.04.2021
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
1(103)-610/2021
18.03.2021
İBRAHİMOV MEHDİ MƏMMƏD OĞLU
139-1.1
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Təqsirləndirilən şəxs - İBRAHİMOV MEHDİ MƏMMƏD OĞLU, apelyasiya şikayəti
Müdafiəçi - ABDULLAYEV İSA HÜSEYN, apelyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
01.04.2021
10:15
------
Baxışa təyin:
15.04.2021
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-597/2021
18.03.2021
MOLLAYEV VAQİF PAŞA
206.3.2; 234.4.1; 234.4.3
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Müdafiəçi - MƏMİŞOV BƏYLƏR SAHİB, apelyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
01.04.2021
10:30
------
Baxışa təyin:
15.04.2021
Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi
7(103)-368/2021
18.03.2021

Barəsində təqdimat verilən şəxs: ŞƏKƏROV TOFİQ TOFİQ OĞLU
Cəzaları icra edən müəssisə və ya orqanların təqdimatı əsasında hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası ilə əlaqədar məsələlərin həll edilməsinə dair - Tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinin dəyişdirilməsi 120.1; rədd edildi
Barəsində təqdimat verilən şəxs - ŞƏKƏROV TOFİQ TOFİQ OĞLU, apelyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
01.04.2021
11:00
------
Baxışa təyin:
15.04.2021
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-508/2021
11.02.2021
HACIBƏYOV TEYMUR NAİB OĞLU
181.2.1; 181.2.5
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
BABAYEV HƏMİD AĞAHÜSEYN OĞLU
181.2.1; 181.2.5; 234.1
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: "AZƏRPOÇT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİNİN 2 SAYLI POÇT FİLİALININ HƏMKARLAR İTTİFAQI KOMİTƏSİ
Təqsirləndirilən şəxs - HACIBƏYOV TEYMUR NAİB OĞLU, apelyasiya şikayəti
Müdafiəçi - NƏZƏRLİ AYDIN HƏMZƏ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
11:30
------
Təxir
22.04.2021
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
1(103)-615/2021
19.03.2021
QAFAROV SƏBUHİ ƏLİ OĞLU
234.1
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Təqsirləndirilən şəxs - QAFAROV SƏBUHİ ƏLİ OĞLU, apelyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
01.04.2021
12:00
------
Baxışa təyin:
15.04.2021
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
7(103)-340/2021
09.03.2021
Təqdimat verən orqan: 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi
Məhkum: MƏLİKOV RƏŞAD AĞAMƏLİK OĞLU
Cəza çəkməkdən şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etməyə dair (CPM-in maddəsi) 177.2.1; 177.2.2; rədd edildi
Məhkum - MƏLİKOV RƏŞAD AĞAMƏLİK OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
12:15
------
Təxir
22.04.2021
Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi
7(103)-359/2021
11.03.2021
Məhkum: QƏNBƏROV ARZUMAN ŞADOĞLAN OĞLU
Cəza çəkməkdən şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etməyə dair (CPM-in maddəsi) 234.4.1; 234.4.3; rədd edildi
Məhkum - QƏNBƏROV ARZUMAN ŞADOĞLAN OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
12:30
------
Təxir
22.04.2021
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
1(103)-423/2021
11.01.2021
MƏMMƏDOV RUHAN İLQAR
170.1; 177.2.1; 177.2.3
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: SEYİDOVA ZƏHRA ƏLİ
Təqsirləndirilən şəxs - MƏMMƏDOV RUHAN İLQAR, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
12:45
------
Təxir
22.04.2021
Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi
1(103)-336/2021
23.12.2020
KÜRDOVA LƏTAFƏT FƏXRƏDDİN QIZI
128
Cəza tətbiq edilmədi
Ümumi işə münasibətdə: Bəraətverici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: ƏHMƏDOVA NAZİLƏ FİRUDİN
Zərərçəkmiş şəxs - ƏHMƏDOVA NAZİLƏ FİRUDİN, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
15:00
------
Təxir
22.04.2021

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |