Baxılan işlər  

02 Aprel 2021 - ci il tarixdə hakim Tağızadə Mirzə Nəsib oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi

2-3(103)-3/2021
13.02.2020
İddiaçı: "PANO"ASC
Cavabdeh: LPO "QAFQAZ İNKIŞAF BANKI"ASC-NİN LƏĞVEDİCİSİ
ƏMANƏTLƏRIN SIĞORTALANMASI FONDU
Kreditin girov qoyulmuş səhmlərlə əvəzləşdrilməsi və s.
Şifahi məhkəmə baxışı
02.04.2021
14:30
------
Təxir
09.04.2021

2-3.1(103)-25/2021
19.03.2020

LPO "ATRABANK"ASC-NİN LƏĞVEDİCİSİ ƏMANƏTLƏRIN SIĞORTALANMASI FONDU
AR MƏRKƏZİ BANKI
2021-ci ilin I rübü üzrə ləğv planının təsdiq edilməsi barədə ərizə
Şifahi məhkəmə baxışı
02.04.2021
14:50
------
Təxir
09.04.2021

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |