Baxılan işlər  

01 Aprel 2021 - ci il tarixdə hakim Məmmədova Şərafət Asif qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
2(103)-2630/2021
15.01.2021
İddiaçı: HEYBƏTƏLİYEV SAMİR SABİR OĞLU
Cavabdeh: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Sair mülki iş - Kommunal xərcləri ilə bağlı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
Qarşılıqlı iddia təmin edildi
Cavabdeh - "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
09:20
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi
2(103)-2850/2021
22.01.2021
İddiaçı: AXUNDOV BƏXTİYAR FİRDOS
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi
İddia qismən təmin edildi
Baxış iclası
01.04.2021
09:40
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
qismən
təmin edildi
Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi
2(103)-2794/2021
22.01.2021
İddiaçı: BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC
Cavabdeh: "FEBA" MMF
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka borcunun ödənilməsinin əmlaka yönəldilməsinə dair mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - ABBASOV VÜQAR ƏLİSAHİB OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
10:00
------
Ekspertiza
təyin edildi
Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi
2(103)-2789/2021
22.01.2021
İddiaçı: İBİŞOVA XƏYALƏ İMAMVERDİ QIZI
Cavabdeh: ABDULLAYEVA AYSEL VAHİD QIZI
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr
İddia rədd edildi
İddiaçı - İBİŞOVA XƏYALƏ İMAMVERDİ QIZI, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
10:20
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
2(103)-2830/2021
22.01.2021
İddiaçı: BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ MƏNZİL-KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI DEPARTAMENTİ
Cavabdeh: "ÜFÜQ" İSTEHSALAT BİRLİYİ "RADİOQURAŞDIRMA" ZAVODU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququna xitam verilməsi
İddia rədd edildi
İddiaçı - BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ MƏNZİL-KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI DEPARTAMENTİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
10:40
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi
2(103)-216/2021
09.12.2019
İddiaçı: ORUCOV NATİQ VİDADİ OĞLU
Cavabdeh: QASIMOVA MƏQSUDƏ ÖMƏR QIZI
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Sair mülki iş - Qanunsuz tikilinin sökülməsi
İddia qismən təmin edildi
İddiaçı - ORUCOV NATİQ VİDADİ OĞLU, Şikayət
Baxış iclası
01.04.2021
11:00
------
Ekspertiza
təyin edildi
Bakı Şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi
2(103)-203/2021
20.11.2019
İddiaçı: MƏMMƏDOV CAVANŞİR NƏZİR OĞLU
Cavabdeh: CƏFƏROV ŞAİQ FAİQ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Torpaq mübahisələri - Torpaq münasibətləri üzrə sair mübahisələr
İddia rədd edildi
İddiaçı - MƏMMƏDOV CAVANŞİR NƏZİR OĞLU, Şikayət
Baxış iclası
01.04.2021
11:20
------
Təxir
02.04.2021
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
təmin edilmədi
Bakı Şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
2(103)-2748/2021
18.01.2021
İddiaçı: "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: KƏRİMOV RÜFƏT RAUF OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - KƏRİMOV RÜFƏT RAUF OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
11:40
------
Ekspertiza
təyin edildi
Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi
2(103)-2755/2021
19.01.2021
İddiaçı: GÜLƏLİYEV SİYAFƏT ABID OĞLU
Cavabdeh: "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Sair mülki iş - Digər
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
12:00
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
2(103)-2696/2021
18.01.2021
İddiaçı: QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ "BANK STANDARD" KOMMERSİYA BANKI (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: BAĞIROVA SİNARƏ MƏMMƏDƏLİ QIZI
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
İddiaçı - QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ "BANK STANDARD" KOMMERSİYA BANKI (Ləğv prosesindədir), apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
12:20
------
Qətnamə
dəyişdirildi
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
2(103)-2741/2021
18.01.2021
İddiaçı: "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: ƏLİYEVA ARZU TOFİQ QIZI
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
İddiaçı - "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, apelyasiya şikayəti
Cavabdeh - MUSTAFAYEV RƏHMAN TARYEL OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
12:40
------
Ekspertiza
təyin edildi
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
2(103)-3013/2021
27.01.2021
İddiaçı: QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ "BANK STANDARD" KOMMERSİYA BANKI (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: MAKSİMOV CƏMİL QORXMAZ OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
İddiaçı - QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ "BANK STANDARD" KOMMERSİYA BANKI (Ləğv prosesindədir), apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
14:20
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
2(103)-3021/2021
27.01.2021
İddiaçı: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
Cavabdeh: ƏLİYEV NƏSİRXAN ƏLİTÜRBƏT OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi
İddia qismən təmin edildi
İddiaçı - "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
14:40
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
2(103)-3005/2021
27.01.2021
İddiaçı: "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: CƏFƏROV SALEH HƏSƏNAĞA OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
İddiaçı - "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
15:00
------
Ekspertiza
təyin edildi
Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi
2(103)-2948/2021
27.01.2021
İddiaçı: ŞAHMİRZƏYEVA SAMİRƏ ƏLİ QIZI
Cavabdeh: ŞAHMİRZƏYEVA LAMİYƏ ƏDALƏT
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Mənzil mübahisələri - Mənzil münasibətləri üzrə sair mübahisələr
İddia qismən təmin edildi
Cavabdeh - ŞAHMİRZƏYEVA LAMİYƏ ƏDALƏT, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
15:20
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
2(103)-3046/2021
27.01.2021
İddiaçı: MƏMMƏDOVA XƏDİCƏ AZƏR QIZI
Cavabdeh: "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Sair mülki iş - Kommunal xərcləri ilə bağlı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
İddia təmin edildi
Cavabdeh - "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
15:40
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi
2(103)-2933/2021
26.01.2021
İddiaçı: SƏBİNƏ LƏTİFOVNA
Cavabdeh: DAŞDƏMİROV ANAR ƏLİ OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri
İddia rədd edildi
Cavabdeh - DAŞDƏMİROV ANAR ƏLİ OĞLU, Şikayət
Baxış iclası
01.04.2021
16:00
------
Qətnamə qismən ləğv
edildi, iddia
qismən
təmin edildi
Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi
2(103)-2858/2021
25.01.2021
İddiaçı: NƏBİYEVA ESMİRA TELMAN QIZI
Cavabdeh: NƏBİYEV CÜMŞÜD BAYAZ OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Alimentin təyin edilməsi tələbi
İddia təmin edildi
Cavabdeh - NƏBİYEV CÜMŞÜD BAYAZ OĞLU, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
16:20
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
2(103)-2888/2021
25.01.2021
İddiaçı: "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: VERDİYEV SAMİD FİRUDİN OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qətnamə
Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr
İddia rədd edildi
İddiaçı - "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
16:40
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi
2(103)-3972/2021
15.03.2021
İddiaçı: QULİYEVA ARZU MƏMMƏD QIZI
Cavabdeh: MƏMMƏDOV MƏMMƏD MÜSLÜM OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərardad
Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə
İddia rədd edildi
İddiaçı - PAŞAYEVA AYTƏN MƏMMƏD QIZI, apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
17:00
-------
Şikayət
qeyri-mümkün
hesab edildi
Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi
2(103)-3954/2021
15.03.2021
İddiaçı: MƏMMƏDOV SÜBHAN ZAKİR OĞLU
Cavabdeh: MİRZƏZADƏ KAMAL ASLAN OĞLU
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərardad
Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Digər
Cavabdeh - MİRZƏZADƏ KAMAL ASLAN OĞLU
apelyasiya şikayəti
Baxış iclası
01.04.2021
17:10
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |