Baxılan işlər  

05 Aprel 2021 - ci il tarixdə hakim Tağızadə Mirzə Nəsib oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi

2-3.1(103)-18/2021
12.03.2021
LPO "NBC BANK"ASC-nin Ləğvedicisi ƏSF
AR Mərkəzi Bankı
2020-ci ilin IV rübü üzrə ləğv planının təsdiq edilməsi barədə ərizə
Şifahi məhkəmə baxışı
05.04.2021
16:15
------
Təxir
12.04.2021
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
2-1(103)-81/2021
18.05.2020
İddiaçı: Nizamova Nüşabə Əlgül
Cavabdeh: AR ƏMDK yanında DƏDRX Bakı Şəhər Ərazi İdarəsi
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
Torpaq sahəsinin plan və ölçüsünün ləğv edilməsi
İddia təmin edildi
Üçüncü şəxs - Əliyeva Raisa Stepanovna, şikayət
Şifahi məhkəmə baxışı
05.04.2021
16:30
------
Qərar
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
2-1(103)-28/2021
22.07.2019
İddiaçı: "Saf" çoxsahəli kiçik müəssisəsi
Cavabdeh: AR ƏMDK yanında DƏDRX-nin Bakı şəhər Ərazi İdarəsi
Şikayət verilmiş aktın növü: Qərar
İnzibati mübahisələrin həlli ilə bağlı əmlak tələbinə dair iddia rədd edildi
İddiaçı - "Saf" çoxsahəli kiçik müəssisəsi, Şikayət
Şifahi məhkəmə baxışı
05.04.2021
17:00
------
Qərar ləğv
edildi, iddia qismən
təmin edildi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |