Baxılan işlər  

05 Aprel 2021 - ci il tarixdə hakim Cəmilova Xəyalə Adil qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi

2-1(103)-13/2021
05.03.2020
LPO "ZAMİNBANK"ASC-NİN LƏĞVEDİCİSİ ƏMANƏTLƏRIN SIĞORTALANMASI FONDU
AR MƏRKƏZİ BANKI
2020-ci ilin IV rübü üzrə ləğv planının təsdiq edilməsi barədə ərizə
Ərizəyə baxış
05.04.2021
15:50
------
Ərizə təmin edildi
2-3.1(103)-22/2021
19.03.2020
LPO "ZAMİNBANK" ASC-NİN LƏĞVEDİCİSİ ƏMANƏTLƏRIN SIĞORTALANMASI FONDU
AR MƏRKƏZİ BANKI
2021-ci ilin I rübü üzrə ləğv planının təsdiq edilməsi barədə ərizə
Ərizəyə baxış
05.04.2021
16:00
------
Ərizə təmin edildi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |