Baxılan işlər  

06 May 2021 - ci il tarixdə hakim Rəhimov Elmar Eldar oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
TƏQVİMİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
7(103)-405/2021
19.04.2021
Təqdimat verən orqan: 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi
Məhkum: BABAYEV AMİL GÜLAĞA OĞLU
Cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün dəyişdirilməsinə dair (CPM -in mad) - ümumi, ciddi və ya xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinin həbsxana ilə 177.2.3; 177.2.2; 326.2; 182.3.2; qismən təmin edildi
Məhkum - BABAYEV AMİL GÜLAĞA OĞLU, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
09:10
Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi
1(103)-748/2021
15.04.2021
MƏDƏTOV MƏDƏT CAMALƏTDİN OĞLU
228.1
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Təqsirləndirilən şəxs - MƏDƏTOV MƏDƏT CAMALƏTDİN OĞLU, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
09:20
Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi
1(103)-114/2019
10.12.2018
NƏSİROV AMİR TAHİR OĞLU
177.2.1; 177.2.2; 177.2.3; 177.2.4; 29, 177.2.1; 29, 177.2.2; 29, 177.2.3; 69.3
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: ƏLİYEV NAZİM HƏNİF
Təqsirləndirilən şəxs - NƏSİROV AMİR TAHİR OĞLU, Şikayət
Ərizəyə baxış
06.05.2021
09:45
Bakı Şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi
1(103)-552/2021
11.03.2021
ABASOV GÜNDÜZ ŞAMİL OĞLU
127.1
Azadlığın məhdudlaşdırılması
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: CÜMŞÜDOVA NİGAR MİRSALEH QIZI
Zərərçəkmiş şəxs - CÜMŞÜDOVA NİGAR MİRSALEH QIZI, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
10:00
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
1(103)-571/2021
15.03.2021
ƏSGƏROV İLKİN NASİR
263.2
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Müdafiəçi - ABDALOV ŞAHMAR XANLAR, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
10:15
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-697/2021
08.04.2021
SÜLEYMANOV RƏŞAD FƏXRƏDDİN OĞLU
125; 182.3.2; 221.1; 66.3
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
İSMAYILOV TURAL YAŞAR OĞLU
182.3.2
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: HİDAYƏTOVA BƏNÖVŞƏ SEYRAN
Müdafiəçi - ƏLƏMOV ELVİN DADAŞ OĞLU, apellyasiya şikayəti
Təqsirləndirilən şəxs - SÜLEYMANOV RƏŞAD FƏXRƏDDİN OĞLU, apellyasiya şikayəti
Təqsirləndirilən şəxs - İSMAYILOV TURAL YAŞAR OĞLU, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
10:30
Bakı Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi
7(103)-390/2021
12.04.2021
Təqdimat verən orqan: 1 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi
Barəsində təqdimat verilən şəxs: XƏLİLOV ŞAFƏDDİN FİDAYƏT
Cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün dəyişdirilməsinə dair (CPM -in mad) - ümumi, ciddi və ya xüsusi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinin həbsxana ilə 177.2.1; 177.2.2; 181.2.1; 181.2.4; 326.2; 67.1; 177.2.3; 181.2.5; 177.2.1; 177.2.2; 181.2.1; 181.2.4; 326.2; 67.1; 177.2.3; 181.2.5; təmin edildi
Barəsində təqdimat verilən şəxs - XƏLİLOV ŞAFƏDDİN FİDAYƏT, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
10:45
Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi
1(103)-724/2021
12.04.2021
ƏLİYEV CAVANŞİR SEYFİ OĞLU
178.2.1; 178.2.4
İttihamedici hökm çıxarıldı
Azadlığın məhdudlaşdırılması
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: QURBANOV MƏDƏT ƏZİZƏLİ OĞLU
Təqsirləndirilən şəxs - ƏLİYEV CAVANŞİR SEYFİ OĞLU, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
11:00
Bakı Şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi
7(103)-62/2021
21.10.2020
Təqdimat verən orqan: 14 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi
Məhkum: RƏVANOV ƏMİNAĞA XALİD OĞLU
Cəza çəkməkdən şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etməyə dair (CPM-in maddəsi) 177.1; təmin edildi
Dövlət ittihamçısı - ZAKİRZADƏ BABƏK YAMƏN, apellyasiya protesti
Baxış iclası
06.05.2021
11:15
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-508/2021
11.02.2021
HACIBƏYOV TEYMUR NAİB OĞLU
181.2.1; 181.2.5
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
BABAYEV HƏMİD AĞAHÜSEYN OĞLU
181.2.1; 181.2.5; 234.1
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: "AZƏRPOÇT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİNİN 2 SAYLI POÇT FİLİALININ HƏMKARLAR İTTİFAQI KOMİTƏSİ
Təqsirləndirilən şəxs - HACIBƏYOV TEYMUR NAİB OĞLU, apellyasiya şikayəti
Müdafiəçi - NƏZƏRLİ AYDIN HƏMZƏ, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
11:30
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-690/2021
05.04.2021
QURBANOV ƏLİ MUSTAFA OĞLU
234.4.3; 234.1
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Müdafiəçi - MEHTİYEV ƏLİ HƏSƏNQULU, apellyasiya şikayəti
Dövlət ittihamçısı - MEHRƏLİYEV CÖVDƏT SƏRVƏR OĞLU, apellyasiya protesti
Baxış iclası
06.05.2021
11:40
Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi
7(103)-368/2021
18.03.2021
Barəsində təqdimat verilən şəxs: ŞƏKƏROV TOFİQ TOFİQ OĞLU
Cəzaları icra edən müəssisə və ya orqanların təqdimatı əsasında hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası ilə əlaqədar məsələlərin həll edilməsinə dair - Tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinin dəyişdirilməsi 120.1; rədd edildi
Barəsində təqdimat verilən şəxs - ŞƏKƏROV TOFİQ TOFİQ OĞLU, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
11:50
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
1(103)-749/2021
15.04.2021
ƏSGƏROV RUSLAN ƏLİ OĞLU
194.1
İttihamedici hökm çıxarıldı
Azadlığın məhdudlaşdırılması
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: TAĞIYEV TAHİR MƏMMƏDQULU OĞLU
Zərərçəkmiş şəxs - TAĞIYEV TAHİR MƏMMƏDQULU OĞLU, apellyasiya şikayəti
Müdafiəçi - ƏLİYEV RAMİL MƏHƏMMƏDƏLİ OĞLU, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
12:00
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-767/2021
15.04.2021
ƏRƏBOV ƏHMƏD TEMUR OĞLU
234.4.3; 234.1
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Dövlət ittihamçısı - SƏMƏDOV ORXAN EMİN OĞLU, apellyasiya protesti
Müdafiəçi - NAĞIYEV İQBAL ADİL OĞLU, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
12:10
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-815/2021
26.04.2021
AĞAMƏMMƏDOV FUAD BƏXTİYAR OĞLU
234.4.3; 234.1
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Dövlət ittihamçısı - HƏMZƏ ELDAR ƏKBƏR, apellyasiya protesti
İlkin baxış iclası
06.05.2021
12:20
Bakı Şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi
7(103)-423/2021
26.04.2021
Təqdimat verən orqan: 13 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsi
Məhkum: CƏFƏROV İZZƏT QURBAN OĞLU
Cəza çəkməkdən şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etməyə dair (CPM-in maddəsi) 263-1.3; 264; rədd edildi
Məhkum - CƏFƏROV İZZƏT QURBAN OĞLU, apellyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
06.05.2021
12:30
Bakı Şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi
1(103)-823/2021
26.04.2021
MUSAYEV MƏHƏMMƏD ŞƏMİSTAN OĞLU
234.1
İttihamedici hökm çıxarıldı
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Təqsirləndirilən şəxs - MUSAYEV MƏHƏMMƏD ŞƏMİSTAN OĞLU, apellyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
06.05.2021
12:40
Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi
1(103)-810/2021
22.04.2021
SADIQOVA TATYANA OLEQOVNA
234.2
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Təqsirləndirilən şəxs - SADIQOVA TATYANA OLEQOVNA, apellyasiya şikayəti
İlkin baxış iclası
06.05.2021
12:50
Bakı Şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi
3(103)-1007/2021
26.04.2021
Qərardan şikayət verən orqan (şəxs): SƏMƏDOVA VÜSALƏ AYDIN
Qərarından şikayət verilən orqan: Bakı şəhəri Qaradağ rayon İcra şöbəsi
İXM 192.1
Qərardan şikayət verən orqan (şəxs) - SƏMƏDOVA VÜSALƏ AYDIN, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
14:10
Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi
3(103)-1002/2021
26.04.2021
Barəsində inzibati xəta haqqında icraat aparılan şəxs: SALMANOV HİCRAN ZÜLFÜQAR OĞLU
İXM 528.1
Barəsində inzibati xəta haqqında icraat aparılan şəxs - SALMANOV HİCRAN ZÜLFÜQAR OĞLU, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
14:20
Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi
3(103)-1034/2021
26.04.2021
Barəsində inzibati xəta haqqında icraat aparılan şəxs: ƏHMƏDZADƏ ELVİN SİLDUZ
İXM 327.8
İnzibati xəta törətmiş fiziki şəxsin ona verilmiş xüsusi hüququnun məhdudlaşdırılması
Barəsində inzibati xəta haqqında icraat aparılan şəxs - ƏHMƏDZADƏ ELVİN SİLDUZ, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
14:30
Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi
3(103)-1016/2021
26.04.2021
Barəsində inzibati xəta haqqında icraat aparılan şəxs: "RENT A CAR BAKU-509" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İXM 347
İnzibati cərimə
Barəsində inzibati xəta haqqında icraat aparılan şəxs - "RENT A CAR BAKU-509" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
14:40
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-542/2021
09.03.2021
QULİYEV CƏMALƏDDİN ELDƏNİZ OĞLU
177.2.3; 181.2.2; 181.2.5
Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə
Ümumi işə münasibətdə: İttihamedici hökm çıxarıldı
Zərərçəkmiş şəxs: RUSTƏMOV VUQAR ETİBAR
Təqsirləndirilən şəxs - QULİYEV CƏMALƏDDİN ELDƏNİZ OĞLU, apellyasiya şikayəti
Müdafiəçi - RƏHİMOV İLHAM TEYYUB OĞLU, apellyasiya şikayəti
Baxış iclası
06.05.2021
15:00
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
1(103)-776/2021
19.04.2021
İNSANOV MEHMAN LƏTİF OĞLU
178.3.2
Ümumi işə münasibətdə:
Zərərçəkmiş şəxs: YAĞCI YAVUZ CABBAR
Baxış iclası
06.05.2021
15:15

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |