Əlaqə  

 

 

   Ünvan:   AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi, 540-cı məhəllə   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Mülki işlər üzrə üzrə məsul katib  510-87-52
Inzibati-iqtisadi işlər üzrə məsul katib
539-94-99
Cinayət işləri üzrə məsul katib 539-86-99
Hərbi işlər üzrə məsul katib 539-86-99
 Dəftərxana 538-19-02
Qəbul otağı 538-16-08
Tel/Faks 510-53-48
E-mail ünvan contact@bakuappealcourt.gov.az 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Rekvizitləri 
 Bankın adı:
 Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Bankının Mərkəzi Filialı              
 Bankın kodu:
 805722
 Bankın m/h-ı:
 0137010002944
 Bankın VÖEN-i:
 9900001881
 Bankın SWIFT-i:
 İBAZAZ 2X
 Hesabın adı:
 MNDXA 1 saylı Xəzinə İdarəsi (Bakı Apellyasiya Məhkəməsi - 1301421891)
 Hesabın N-si:
 33205019449328518204
 VÖEN:
 1700986181

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |