Baxılan işlər  

15 February 2017 - ci il tarixdə hakim İmanov Azad Nizam oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-3153/17
Nəsimi
İddiaçı: Məmmədəliyev Yusuf Ülfət oğlu
Cavabdeh: Məmmədəliyeva Leyla Novruz qızı
Tələb: nikahın pozulması
15.02.2017
17:25
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |