Baxılan işlər  

25 October 2019 - ci il tarixdə hakim Qasımov Faiq Adil oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
1(103)–29/19
BACM
25.02.19
Vəliyev Niyazi Şaiq oğlu
AR CM-nin 178.2.2, 178.3.2, 178.2.4, 179.3.2, 308.2, 313-cü maddələri ilə - dövlət və yerli özünüidarə orqanlarında rəhbər və maddi məsul vəzifə tutmaq (müəyyən vəzifə tutma və müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma) hüququndan məhrum edilməklə a.m.e
Hüseynov Bəhram Məhyəddin oğlu
AR CM-nin 308.2-ci maddəsi ilə-dövlət və yerli özünüidarə orqanlarında rəhbər və maddi məsul vəzifə tutmaq (müəyyən vəzifə tutma və müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma) hüququndan məhrum edilməklə a.m.e
(CM 70-ci maddəsinin tətbiqi)
müdafiəçi Kərimov Siracəddin Allahverdi oğlu, məhkum Hüseynov Bəhram Məhyəddin oğlu və onun müdafiəçisi İbrahimov Ramiz Hilal oğlu tərəfindən birgə, zərərçəkmiş şəxs və mülki iddiaçı «DekaBank» KB ASC-nin ləğvedicisi, əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətləri
Baxış
25.10.2019
14:00
------
Təxir
15.11.2019

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |