Baxılan işlər  

31 October 2019 - ci il tarixdə hakim Məmmədova Şərafət Asif qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-4087/19 Yasamal RM 25.02.19 İddiaçı: Tağıyeva Sevda Qalib qızı
Cavabdehlər: Məmmədov Ələskər Ağa oğlu və Məmmədova Aida Arif qızı
Tələb: İlk iddia “yaşayış sahəsinə köçürülmə”
Qarşılıqlı iddia “vərəsəlik şəhadətnaməsinin etibarsız sayılması”
Qətnamə: ilk iddia təmin, qarşılıqlı iddia rədd
Şikayətçi: cavabdehlər Məmmədov Ələskər Ağa oğlu və Məmmədova Aida Arif qızı
31.10.2019
09:15
------
Təxir
14.11.2019
2(103)-13289/19
Suraxanı RM
04.10.19
İddiaçı: “NBC” Bank ASC
Cavabdeh: Həsənova Şəlalə Tacəddin qızı və qeyriləri
Tələb: «yaşayış sahəsindən istifadə hüququna xitam verilməsi və yaşayış sahəsindən çıxarılması»
Qətnamə: İddia təmin
Şikayətçi: cavabdeh Cəbrayılov Murad Tacəddin oğlu
31.10.2019
09:25
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2(103)-13205/19
Nəsimi RM
04.10.19
İddiaçı: Xəlilova Nailə Quram qızı
Cavabdeh: Xəlilov Səbuhi Balaməmməd oğlu
Tələb: “əmlak tələbi”
Qətnamə: İddia qismən təmin
Şikayətçi: cavabdeh Xəlilov Səbuhi Balaməmməd oğlu
31.10.2019
09:35
------
Təxir
21.11.2019
2(103)-11267/19
Xəzər RM
02.08.19
İddiaçı: Kara Nazlı Xanlar qızı
Cavabdeh: Nağıyeva Gülgün Baləli
Tələb: «evdən çıxarılma»
Qətnamə: iddia rədd
Şikayətçi: iddiaçı
31.10.2019
09:45
------
Təxir
21.11.2019
2(103)-11332/19
Səbail RM
05.08.19
İddiaçı: Məmmədzadə Lalə Zahid qızı
Cavabdeh: Bağırova Dilarə Həmid qızı
Tələb: ilk iddia “girov əmlak tələbi”
Qarşılıqlı iddia “borcun ödənilməsi”
Qətnamə: ilk iddia qismən təmin, qarşılıqlı iddia təmin
Şikayətçi: iddiaçı və cavabdeh
31.10.2019
09:55
------
Qətnamə qismən ləğv
edildi, həmin
hissədə qarşılıqlı iddia
təmin edilmədi
2(103)-13495/19
Nizami RM
11.10.19
İddiaçı: “Aqrarkredit” QSC
Cavabdeh: Abbasov Elşad Babək oğlu
Tələb: “əsas və faiz borcunun qaytarılması və tələbin ipoteka predmetinə yönəldilməsi”
Qərdad: ipoteka predmeti üzərinə həbs qoyulması,avtomobilin istismarının qadağan edilməsi
Şikayətçi: cavabdeh Abbasov Elşad Babək oğlu
31.10.2019
10:05
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
qismən
təmin edildi
2(103)-13500/19
Nəsimi RM
11.10.19
İddiaçı: Hacıyev Hüseynağa Eldar oğlu
Cavabdeh: AR Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Tələb: “pul tələbi”
Qətnamə: İddia qismən təmin
Şikayətçi: cavabdeh AR Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
31.10.2019
10:15
------
Təxir
28.11.2019
2(103)-13528/19
Nizami RM
11.10.19
İddiaçı: Qurbanov Azər Ədalət oğlu
Cavabdeh: “Memorial Klinik” Tibb Mərkəzi
Tələb: “vurulmuş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi”
Qətnamə: İddia qismən təmin
Şikayətçi: cavabdeh “Memorial Klinik” Tibb Mərkəzi
31.10.2019
10:25
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2(103)-13557/19
Xətai RM
14.10.19
İddiaçı: Vəliyeva Sitarə Azər qızı
Cavabdeh: Məmmədzadə Vahid Eldar oğlu
Tələb: “birgə nikah dövründə əldə edilmiş mənzilin bölünməsi”
Qərardad: iş üzrə icraatın dayandırılması
Şikayətçi: iddiaçı Vəliyeva Sitarə Azər qızı
31.10.2019
10:35
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2(103)-11738/19
Nərimanov RM
19.08.19
İddiaçı: Məmmədzadə Sara Rusif qızı
Cavabdeh: Mehdiyev Cəmaləddin Sadat oğlu
Tələb: “uşaqla ünsiyyət hüququnun müəyyən edilməsi”
Qətnamə: iddia qismən təmin
Şikayətçi: iddiaçı və cavabdeh
31.10.2019
10:45
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
qismən
təmin edildi
2(103)-13674/19
Nərimanov RM
16.10.19
İddiaçı: Abbasov Sahib Abas oğlu
Cavabdeh: İsgəndərov Təmrəz Abı oğlu
Tələb: “vurulmuş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi”
Qərardad: qərardaddan şikayət verilməsi üçün müddətin bərpası rədd
Şikayətçi: iddiaçı Abbasov Sahib Abas oğlu
31.10.2019
10:55
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2(103)-4486/19
Xətai RM
05.03.19
İddiaçı: Nəsirova Könül Vəli qızı
Cavabdeh: “AENT-E” MMC
Tələb: «mənzilin boşaldılaraq verilməsi»
Qətnamə: iddia təmin
Şikayətçi: Fərəcov Sabir Allahverdi oğlu və “Texnik Proqress” MMC
31.10.2019
11:05
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2(103)-6527/19
Binəqədi RM
15.04.19
İddiaçı: LPO “Bank of Azerbaijan” ASC
Cavabdeh: Güləliyev Roman Surxay oğlu
Tələb: «kredit borcunun ödənilməsi»
Qətnamə: iddia qismən təmin
Şikayətçi: cavabdeh
31.10.2019
11:15
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
təmin edilmədi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |