Baxılan işlər  

01 November 2019 - ci il tarixdə hakim Əkbərov Kamran Hüseyn oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
3(103)2524/19
11.10.2019
Suraxanı RM
Xəzər İnşaat XXI əsr MMC,
İXM 430.4
Baxış
01.11.2019
09:30
------
Təxir
13.11.2019
9(103)-06/19
02.10.2019
Bakı ACM
Əsədov Mərdan Rəşid oğlu
CM 206.3.2, 28,.1,234.4.1 və 28.1,234.4.3,
RF hökmünün tanınması baradə qərardan, Müdafiəçi AŞ
Baxış
01.11.2019
09:40
------
Təxir
13.11.2019
7(103)-694/19
02.10.2019
Qaradağ RM
Cəfərov Hasil Salman oğlu
CM 29,120.2.2, 29,120.2.7, 120.2.2, 120.2.3, 221.3 və 228.4
Barəsində “AR CM-də dəyişikliklər edilməsi haqqında” 20.10.2017-ci il tarixli Qanunun tətbiqi ilə bağlı ərizəsinin təmin edilməməsinə dair qərardan,
Məhkum AŞ
Baxış
01.11.2019
09:50
------
Təxir
06.11.2019
1(103)1416/19
07.10.2019
Sabunçu RM
Əliyev Elvin Abuzər oğlu
CM 177.2.3,
Təqsirlənədirilən şəxs AŞ
Baxış
01.10.2019
10:00
------
Hökm
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
1(103)1398/19
02.10.2019
Xətai RM
Ələkbərov Seymur İsrafil oğlu
CM 177.2.1 və 177.2.3
Təqsirlənədirilən şəxs AŞ
Baxış
01.11.2019
10:20
------
Hökm
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
1(103)1258/19
02.09.2019
Binəqədi RM
Hüseynov Anar Abuzər oğlu
CM 178.2.2 və 178.2.4, 2 il azadlığın məhdudlaşdırılması, Məhkumun müdafiəçisi və zərərçəkmiş, şəxs AŞ
Baxış
01.11.2019
10:30
------
Təxir
15.11.2019
1(103)1285/19
06.09.2019
Nizami RM
Hüseynov Hafiz Səxavət oğlu
CM 177.2.2 və 177.2.5
Müdafiəçi AŞ
Baxış
01.11.2019
10:40
------
Hökm
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
7(103)-585/19
15.08.2019
Xəzər RM
Qurbanov Tahir Mirzə oğlu
CM 178.2.1,178.2.2, 178.2.3 və 178.2.4
Cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etməyə dair ərizəsinin təmin edilməməsi barədə qərardan, Məhkum AŞ
Baxış
01.11.2019
11:00
------
Qərar
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
7(103)-703/19
07.10.2019
Nizami RM
Bayramov Muxtar Süleyman oğlu
CM 178.3.2,213.2.2,308.2 və 313
Barəsində “AR CM-də dəyişikliklər edilməsi haqqında” 20.10.2017-ci il tarixli Qanunun tətbiqi ilə bağlı ərizəsinin təmin edilməsinə dair qərardan, Məhkum AŞ
Baxış
01.11.2019
11:30
------
Təxir
13.11.2019
1-1(103)-19/19
02.08.2019
Bakı HM
Əskərov Hörmət Əskər oğlu
CM 178.3.2 və 310,
Məhkum və zərərçəkmiş şəxslər AŞ
Baxış
01.11.2019
11:40
------
Təxir
15.11.2019
1(103)1355/19
23.09.2019
Xətai RM
Bayramlı Rəşad Elşad oğlu
CM 177.2.1 və 177.2.3
müdafiəçisi AŞ
Baxış
01.11.2019
11:50
------
Hökm
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
1(103)1303/19
10.09.2019
Qaradağ RM
Ağayev Müşfiq Zülfüqar oğlu
CM 221.1.2,
Məhkum AŞ, Ali Məhkəmə ləğv yeni Baxış
Baxış
01.11.2019
12:00
------
Təxir
15.11.2019
7(103)-710/19
07.10.2019
Qaradağ RM
Bəkirov Rəfail Mehralı oğlu
CM 181.2.3 və 181.2.5,
Barəsində “AR CM-də dəyişikliklər edilməsi haqqında” 20.10.2017-ci il tarixli Qanunun tətbiqi ilə bağlı ərizəsinin təmin edilməsinə dair qərardan, Məhkum AŞ
Baxış
01.11.2019
12:15
------
Qərar
dəyişdirilmədən
saxlanıldı

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |