Baxılan işlər  

01 April 2020 - ci il tarixdə hakim Baxışova Vüsalə Ələkbər qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
TƏQVİMİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2-2(103)-252/20
BKM
Qərardad

İddiaçı: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
Cavabdeh: "Aznur Trade" MMC
Qərardad: icra sənədinə izah verilməsi barədə ərizə rədd edilib
Şikayətçi: iddiaçı
01.04.2020
11:00
e-2-2(103)-213/20
BKM
Qətnamə

İddiaçı: Əliyev Zahir Yunis oğlu
Cavabdeh: “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC
Tələb: dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
01.04.2020
11:30
e-2-2(103)-224/20
BKM
Qətnamə

İddiaçı: LPO “Bank of Azerbaijan” ASC
Cavabdeh: “ Telko Plus” MMC
Tələb: borcun tutulması
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
01.04.2020
11:50
e-2-2(103)-226/20
BKM
Qətnamə

İddiaçı: “Yelo Bank” ASC
Cavabdehlər: “Neftepolihim” MMC, “CartPool” GMBH
Tələb: kredit müqaviləsi üzrə borcun tutulması
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: iddiaçı
01.04.2020
12:05
2-2(103)-240/20
BKM
Qətnamə

İddiaçı: “Global KS” MMC
Cavabdeh: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
Tələb: ziyanın ödənilməsi
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: hər iki tərəf
01.04.2020
12:20
e-2-2(103)-127/20
1 saylı BİİM
Qətnamə
İddiaçı: Əlı̇zadə Maqsud Əli oğlu
Cavabdeh: "Azərsu" ASC
Tələb: qanunsuz hesablanmış cərimənin silinməsi
Qətnamə: iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
01.04.2020
14:30
e-2-2(103)-180/20
BKM
Qətnamə

İddiaçı: "Old Line Trading Company" MMC Cavabdeh: "Baku Chemical Company" MMC
Tələb: pul
Qətnamə: iddia tələbi qismən təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
01.04.2020
14:45
2-2(103)-145/20
2 saylı BİİM/Ali
Qətnamə
İddiaçı: "Nikoyl" İKB
Cavabdeh: "Great City" MMC
Tələb: kredit borcunun ödənilməsi və s. Qətnamə: iddia tələbi təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
01.04.2020
15:00

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |