Baxılan işlər  

31 Октябрь 2019 - ci il tarixdə hakim Məhərrəmova Şeyda Ədalət qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-10267/19
Səbail /Ali
Qətnamə
Daxil olma tarixi:
05.07.19
İddiaçı: Şərif-Zadə Ülviyə İlham qızı
Cavabdehlər:“Fortis-Bayıl” MMC və Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti
Tələb:“hərəkətlərin qanunsuz hesab edilməsi,maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi”
Qətnamə: iddia qismən təmin edilmişdir.
Şikayətçi: iddiaçı və cavabdeh
31.10.2019
11:45
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
qismən təmin
edildi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |