Baxılan işlər  

12 Декабрь 2019 - ci il tarixdə hakim Babayev Fuad Fikrət oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-13759/19
Nəsimi RM 
Qətnamə
18.10.19.
İddiaçı: Hüseynzadə Rauf Valeh oğlu
Cavabdeh: Ahmet Koçoğlu
İlkin tələb: “maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi” 
Qarşılıqlı tələb: “maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi” 
Qətnamə: ilkin iddia rədd, qarşılıqlı iddia rədd.
Şikayətçi: cavabdeh Ahmet Koçoğlu
12.12.2019
09:55
------
Apellyasiya
şikayətindən
imtina edildi,
apellyasiya
icraatına xitam
verildi
2(103)-15039/19
Nərimanov RM 
Qərardad
27.11.19.
İddiaçı: LPO “Atrabank” ASC
Cavabdehlər: Zülfüqarova Əsmər Məmmədağa qızı və digəri
Tələb: “kredit müqaviləsi üzrə borcun ödənilməsi” 
Qərardad: iddia ərizəsi baxılmamış saxlanılmışdır.
Şikayətçi: iddiaçı LPO “Atrabank” ASC
12.12.2019
10:05
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
 
8(103)-772/19
Nərimanov RM 
Qərardad
27.11.19.
Təqdimat verən orqan: Nərimanov RİPŞ
Tələbkar: “Atabank” ASC
Borclu: İbrahimova Ceyhunə Ceyhun qızı
Təqdimatın mahiyyəti: borclunun əmlakı üzərinə həbs qoyulması
Qərardad: təqdimat rədd.
Şikayətçi: borclu İbrahimova Ceyhunə Ceyhun qızı
12.12.2019
10:25
------
Qərardad
ləğv edildi,
iş baxılması
üçün birinci
instansiya
məhkəməsinə
göndərildi
 

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |