Baxılan işlər  

12 Декабрь 2019 - ci il tarixdə hakim Mərdanova Xumar Afət qızı sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(103)-14994/19
Suraxanı RM
Qərardad
Kreditor: “İrşad-İ.R” MMC
Borclu: Quliyev Orxan Rustavelli oğlu
Tələb: “borc”
Qərardad: məhkəmə əmrindən verilmiş etiraz təmin edilməmişdir
Şikayətçi: borclu O.Quliyev
12.12.2019
09:10
------
Qərardad
dəyişdirilmədən
saxlanıldı

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |