Baxılan işlər  

12 Декабрь 2019 - ci il tarixdə hakim Həsənov Elnur Məmmədsaat oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2(110)-1480/19
Nəsimi
İddiaçı: “Dəmirbank” ASC
Cavabdehlər: Qurbanov Əlabbas Əsgər oğlu və Quliyev Faiq Süleyman oğlu
Tələb: borcun tutulması və tutmanın ipoteka predmetinə yönəldilməsi
Qətnamə: iddia qismən təmin edilib
Şikayətçi: Quliyev Faiq Süleyman oğlu
12.12.2019
09:15
------
Qətnamə ləğv
edildi, iddia
qismən
təmin edildi
2(103)-13047/19
Səbail
İddiaçı: Norbəyova Səbinə İskəndərovna
Cavabdeh: Nema Uluslararası Gayrimenkul Limited Şirkəti
Üçüncü şəxslər: Abdulla Arif Abdullah Abdul Həmid oğlu, Bakı şəhər 53 saylı notariat kontoru və AR ƏMDK yanında DƏDRX-nin Bakı şəhər Ərazi İdarəsi
Tələb: alqı-satqı müqaviləsinin etibarsız hesab edilməsi
Qətnamə: iddia təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
12.12.2019
09:30
------
Apellyasiya
şikayətindən
imtina edildi,
apellyasiya
icraatına xitam
verildi
2(110)-14546/19
Yasamal
İddiaçı: Kərimova Nərminə Nəriman qızı
Cavabdehlər: Əsədova Ellada Bayram qızı və Əsədov Nəriman Paşa oğlu
İlkin tələb: maneələrin aradan qaldırılması
Qarşılıqlı tələb: videomüşahidə kamerasının sökülməsi
Qətnamə: ilkin və qarşılıqlı iddialar təmin edilib
Şikayətçilər: iddiaçı və cavabdehlər
12.12.2019
14:10
------
Ekspertiza
təyin edildi
2(110)-14565/19
Yasamal
İddiaçı: Məmmədov Mübariz Müzəffər oğlu
Cavabdeh: “ARAZ-T.İ.” MMC
Tələb: qeyri-yaşayış sahəsinə sahiblik və istifadə hüququnun tanınması
Qətnamə: iddia təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
12.12.2019
14:30
------
Təxir
18.12.2019
2(110)-14582/19
Binəqədi
İddiaçı: “A.N.A.Z” MMC
Cavabdeh: Şahbazov Emil Nizami oğlu
Tələb: pul tələbi
Qətnamə: iddia qismən təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
12.12.2019
14:50
------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2(110)-14476/19
Nizami
İddiaçı: Məmmədov Aydın Məhəmməd oğlu
Cavabdeh: Zeynalzadə Vüsal Nazim oğlu
Tələb: avtomobilin qaytarılması, icarə haqqının ödənilməsi və əmlakına vurduğu zərərə görə cavabdehin cəzalandırılması
Qətnamə: iddia qismən təmin edilib
Şikayətçi: iddiaçı
12.12.2019
15:05
------
Qətnamə qismən ləğv
edildi, həmin
hissədə iddia
qismən
təmin edildi
2(110)-14458/19
Xəzər
İddiaçı: Standart İnsurance” ASC
Cavabdeh: Məlikov Azad Məmməd oğlu
Tələb: subroqasiya hüququ üzrə vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi
Qətnamə: iddia təmin edilib
Şikayətçi: cavabdeh
12.12.2019
15:20
-------
Qətnamə
dəyişdirilmədən
saxlanıldı
2(103)-13863/19
Nərimanov/Ali
İddiaçı: “Nikoyl” KB ASC
Cavabdehlər: Ömərov Azər Ələsgər oğlu və Ömərova Şəfəq Fərman qızı
Tələb: kredit borcunun qaytarılması və girov predmetinə yönəldilməsi
Qətnamə: iddia təmin edilməyib
Şikayətçi: iddiaçı
12.12.2019
15:40
------
Təxir
24.12.2019

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |