Baxılan işlər  

18 Март 2020 - ci il tarixdə hakim Həsənov Vüqar Təvəkgül oğlu sədrliyi ilə baxılacaq işlərin
NƏTİCƏLƏRİ
İşin №-si və
birinci instansiya
məhkəməsinin adı
Tərəflərin soyadı, adı və atasının adı
İşin qısa mahiyyəti
Baxılma tarixi
və nəticəsi
2-1(103)-593/20
1 saylı BİİM/Ali
29.01.2019
Qərar
İddiaçı: 14 saylı İnşaat-İstehsalat Təsərrüfat Tresti
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Departamenti
Tələb: “aktın və qərarın ləğv edilməsi”
Qərar: iddia qismən təmin edilmişdir
Şikayətçi: cavabdeh
18.03.2020
15:35
------
Təxir
17.04.2020
2(103)-30/2020
Xətai
20.09.2017
Qətnamə
İddiaçı: “Azərbaycan Lizinq Şirkəti” MMC
Cavabdeh: Əliyev Elçin Əhliyyət oğlu, Əliyev Əhliyyət İbrahim oğlu
Tələb: lizinq müqaviləsi üzrə öhdəliklərin icrası
Qətnamə: iddia qismən təmin edildi
Şikayətçi:iddiaçı
18.03.2020
16:10
------
Qətnamə qismən ləğv
edildi, həmin
hissədə ilkin iddia
qismən
təmin edildi

© 2005 - 2015  BakuAppealCourt.az | All rights Reserved    |